BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Wrzesień 2013

Konkurs Społecznik Roku 2013 tygodnika Newsweek Polska

Redakcja tygodnika Newsweek Polska rozpoczyna piątą edycję konkursu o tytuł Społecznika Roku. Konkurs ma promować osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na rzecz innych.  Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 września 2013 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje, członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne (pod warunkiem podania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Zapraszamy do wysyłania wniosków zgłoszeniowych opisujących osoby, którym chce się działać na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku, takie które walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, próbują rozwiązywać dotychczas omijane problemy, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

Wnioski zgłoszeniowe wraz z regulaminem są do pobrania na stronie internetowej Akademii Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl jak również na stronie www.spolecznikroku.newsweek.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać drogą elektroniczną  do 22.09.2013 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl.

W Kapitule Konkursu zasiadają:
• Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”
• Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
• Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
• Bożena Walter, prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”
• Przemysław Radwan-Röhrenschef, dyrektor generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów
• Jan Kuroń, kucharz, wnuk Jacka Kuronia
• Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej
• Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: