BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Październik 2013

Konkurs „Strona Internetowa bez Barier”

Ostatnie dni do zgłaszania stron internetowych w konkursie „Strona Internetowa bez Barier” organizowanego przez Fundację Widzialni przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego oraz posła do Parlamentu Europejskiego Rafała Trzaskowskiego!

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i innych osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Może w tym roku właśnie Państwa strona internetowa okaże się najbardziej dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych? Proszę się zgłosić i to sprawdzić! To nic nie kosztuje, a prestiż i grono odbiorców Państwa strony niebywale rośnie!

Niepełnosprawni, w tym niewidomi, niedowidzący, głusi, głuchoniewidomi, osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie stanowią 12,2% całego społeczeństwa (GUS, Narodowy Spis Powszechny, 2011), a prawie 30% wszystkich obywateli jest narażona na wykluczenie cyfrowe. Udostępniając strony internetowe, umożliwiamy osobom niepełnosprawnym, starszym, niezamożnym aktywny udział w społeczeństwie, co stanowi podstawę wyrównywania szans w wielu dziedzinach życia.
12 kwietnia 2012r. ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, w ramach którego podmioty realizujące zadania publiczne są zobowiązane do dostosowania swoich stron internetowych do standardu WCAG2.0 w ciągu trzech lat. Dostępne strony internetowe stają się zatem, nie tylko wynikiem dobrego serca, ale również obowiązkiem wszystkich podmiotów publicznych, a niedługo możliwe, że również tych komercyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 października 2013r. Okres oceny serwisów www zakończony zostanie wyłonieniem zwycięzców i ogłoszeniem wyników podczas uroczystej gali.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.konkurs.widzialni.org

Walczmy wspólnie z wykluczeniem cyfrowym!

Fundacja Widzialni

Osoba do kontaktu:
Asystentka Zarządu Agnieszka Zarychta kom. 795 103 017, e-mail: agnieszka.zarychta@widzialni.org

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW