BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 czerwiec 2021

Konkurs z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłosił  2 konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest dofinansowanie organizacji pozarządowych które na co dzień zajmują się rozwiązywaniem problemów osób z niepełnosprawnościami (działania ich skupiają się na podniesieniu poziomu ich aktywności).

Więcej informacji na stronie ROPS

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: