BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Lipiec 2012

Konkurs: „Znam Starego Doktora jak nikt”

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych oraz Redakcja Czasopism Dziecięcych „Promyczek” i „Światełko” ogłaszają konkurs czytelniczy dla uczczenia roku korczakowskiego pod nazwą: „Znam Starego Doktora jak nikt„. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie z niepełnosprawnością wzrokową.

Zapraszamy dzieci starsze ze szkół podstawowych (klasy 4-6) oraz młodzież gimnazjalną.
Współzawodnictwo odbywać się będzie w tych dwóch grupach wiekowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 października 2012 roku
• telefonicznie – 22 831 22 71 w. 222 (sekretariat)
• e-mailem – biblioteka@bcpzn.pl
• listownie pod adres:
Biblioteka Centralna
ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa

z dopiskiem: konkurs dla dzieci.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 14 listopada 2012 r. o godz. 11.00 na terenie Biblioteki Centralnej przy ul. Konwiktorskiej 7 w Tyflogalerii. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Więcej na  stronie Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: