BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 sierpień 2018

Konkursy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz osób starszych

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkursy: „Gmina przyjazna Seniorom” i „Aktywny Senior”.

Celem konkursów jest promowanie innowacyjnych, wielozakresowych, działań na rzecz osób starszych przez gminy oraz promowanie Seniorów aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej.

Czas trwania konkursów : 3 lipca 2018 r. – 14 września 2018 r.

W konkursach mogą brać udział:

– jednostki samorządu terytorialnego;

– samorządowe jednostki organizacyjne;

– organizacje pozarządowe;

– osoby fizyczne.

Więcej na stronie www.rops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: