BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 wrzesień 2018

Konsultacje dla organizacji pozarządowych w PFRON

Departament ds. Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na indywidualne konsultacje w zakresie rozliczania umów zawartych w Biurze PFRON w ramach zadań zlecanych (art. 36 ustawy o rehabilitacji).

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani skorzystaniem z powyższej usługi powinni przesłać zgłoszenia na adres realizacja@pfron.org.pl na załączonym na stronie PFRON formularzu. 

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji ww. konsultacji należy kierować pod numer telefonu: 22 50 55 610.

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: