BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 październik 2017

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy zakłada zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej oraz także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. ustanowionego na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250).

Konsultacje trwają do 23 października br.

Komplet materiałów został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,791,konsultacje-publiczne-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-oraz-niektorych-innych-ustaw

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: