BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Październik 2019

Konsultacje publiczne: przegląd europejskiej strategii na rzecz osób ON

Europejska strategia na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020 jest głównym dokumentem programowym Unii Europejskiej  w dziedzinie niepełnosprawności.  Określa cele i działania związane z wdrażaniem polityki dotyczącej niepełnosprawności na szczeblu unijnym.

Mając na uwadze zbliżający się koniec Strategii w 2020 roku, Komisja Europejska ocenia jej wdrożenie w celu:
•    oceny sposobu wdrożenia Strategii;
•    zebrania informacji zwrotnych od zainteresowanych podmiotów, aby w lepszy i pełniejszy sposób konstruować przyszłe polityki z dziedziny niepełnosprawności.

Aby wziąć udział w konsultacjach, nie trzeba posiadać wcześniejszej wiedzy na temat strategii w sprawie niepełnosprawności.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są zarówno obywatele, jak i podmioty publiczne, organizacje pozarządowe oraz wszelkie inne zainteresowane instytucje.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych poprzez uzupełnianie ankiety do 13 listopada br. pod adresem :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationdisabilitystrategy?surveylanguage=PL

Źródło: niepelnosprawni.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: