BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 lipiec 2016

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił na swoim portalu konsultacje społeczne w sprawie przebudowy i unowocześnienia systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju.

„Chcemy skutecznie unowocześnić system wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. We współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamiamy szerokie konsultacje społeczne, które pozwolą na wypracowanie efektywnego otoczenia prawnego dla wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Konsultacje te pozwolą na przebudowę i unowocześnienie systemu wsparcia, funkcjonującego już 25 lat.

Za pośrednictwem formularza, można zgłaszać uwagi do obowiązującego systemu prawnego.

PFRON uruchomi też infolinię do obsługi konsultacji społecznych.

Konsultacje chcemy zakończyć do 15 września 2016 roku.

To pierwsze konsultacje ustawy o rehabilitacji, w których każdy może zgłosić swoje uwagi.

Oprócz formularza prezentujemy również listę aktów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji oraz wynikające z prawa kompetencje poszczególnych organów. Zestawienia te umożliwią Państwu łatwiejszą orientację w problematyce, którą poddajemy konsultacjom.”

Źródło: PFRON

Pismo Roberta Kwiatkowskiego Prezesa Zarządu PFRON.

Pismo prezesa PFRON do ngo

Pismo Prezesa PFRON do organizacji pozarządowych 06_07_2016 (pdf)

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: