BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Październik 2012

Konsultacje w sprawie współpracy samorządu i organizacji

Konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013″.

 

Czas trwania konsultacji: do 30 października 2012 r.

Propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrażać pisemnie korzystając z załączonego formularza zgłaszania opinii i złożyć w następujący sposób:
– za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: andrzej.kloc@lubelskie.pl
– osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, p. 128
– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4,

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: