BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 grudzień 2018

Konsultacje zmiany treści Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Biuro Partycypacji Społecznej rozpoczyna konsultacje zmiany zakresu współpracy finansowej w ramach przyszłorocznego Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi. Planowane jest, aby rozdział 5 Zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania publiczne, § 6, ust. 1 został rozszerzony o pkt 15) rewitalizacja.

Program współpracy wyznacza katalog działań, które są realizowane przez Miasto wspólnie z organizacjami pozarządowymi. W dokumencie tym wskazane są zasady przekazywania pieniędzy do organizacji pozarządowych, cele oraz obszary współpracy niefinansowej.
Opinie, komentarze, propozycje ze strony lubelskich organizacji pozarządowych proszę przesyłać do 27 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@lublin.eu lub w formie papierowej, składając w jednym z lubelskich Biur Obsługi Mieszkańców lub w Biurze Partycypacji Społecznej na ul. Przechodniej 4 (Pałac Parysów).

Zmiana Programu współpracy zostanie również przedstawiona do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, a jego ostateczna wersja będzie przedłożona Radzie Miasta Lublin w styczniu 2019 r

Źródło: lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: