BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Październik 2011

Konsultacje

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza konsultacje do „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Uwagi, opinie i wnioski do projektu dokumentu należy zgłaszać od 28 października do 10 listopada 2011 r.

Formularz zgłaszania opinii oraz projekt programu na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: