BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Listopad 2017

Konsultowanie projektów i planów rządowych i samorządowych dotyczących obszaru ochrony zdrowia

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi w partnerstwie z Narodowym Instytutem Leków przy współpracy z Federacją Pacjentów Polskich organizuje spotkanie regionalne w Lublinie w dniach 28-29 listopada 2017 na temat: Konsultowanie projektów i planów rządowych i samorządowych dotyczących obszaru ochrony zdrowia.

W spotkaniu mogą wziąć udział w szczególności przedstawicieli organizacji pacjenckich działających na terenie województwa lubelskiego. Celem spotkania jest przekazanie informacji nt. bieżącej tematyki oraz procedur konsultacji społecznych, w szczególności w dziedzinie ochrony zdrowia w regionie i nawiązanie dialogu pomiędzy organizacjami pacjenckimi a władzami samorządowymi i reprezentantami władz centralnych w województwie, odpowiedzialnymi za kształt i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Planowana tematyka spotkania warsztatowego:

– Dialog dla Zdrowia – jako platforma dialogu i konsulacji pomiędzy organizacjami pacjenckimi i Ministerstwem Zdrowia oraz innymi podmiotami zarządzającymi systemem ochrony zdrowia w Polsce;

– Konsultacje społeczne w zakresie ochrony zdrowia prowadzone przez jednostki samorządowe wojewódzwa, przykłady dobrych praktyk (Urząd Marszałkowski). Prezentacja oraz dyskusja.

– Programy współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi (w tym z organizacjami pacjenckimi). Przykłady dobrych praktyk . Prezentacja i dyskusja.

– Rola i zadania urzędu wojewódzkiego w nowej strukturze systemu ochrony zdrowia, w kontekście planu likwidacji NFZ. Możliwości współpracy z organizacjami pacjenckimi. Prezentacja i dyskusja.

– Proces legislacyjny w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji publicznych. Ścieżka legislacyjna projektów założeń, ustaw oraz rozporządzeń. Prezentacja i dyskusja.

– Proces stanowienia prawa na poziomie samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji z udziałem organizacji pozarządowych. Prezentacja i dyskusja.

– Krajowa Platforma EUPATI (Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Terapii Innowacyjnych) w Polsce – jako forum dialogu i konsultacji pomiędzy organizacjami pacjenckimi, decydentami, lekarzami i przemysłem farmaceutycznym nt. udziału pacjentów w procesie tworzenia nowych terapii. Prezentacja i dyskusja.

Spotkanie ma formę 2-dniowych warsztatów. Organizatorzy zapewniają uczestnikom zwrot kosztów podróży, nocleg oraz całodzienne wyżywienie.

Termin spotkania: 28 listopad godz 9.00-17.00 oraz 29 listopad godz. 9.00-17.00

Miejsce spotkania: Hotel Victoria Lublin, ul. Narutowicza 58/60, Lublin

Spotkanie regionalne jest elementem realizacji projektu POWR.05.02.00 – Wspólnie decydujemy – „Wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia“, 2016-10-01 do 2018-09-30.

Stanisław Maćkowiak

Prezes Stowarzyszenia Ars Vivendi

Prezes Federacji Pacjentów Polskich

 ul. Gagarina 7

00-753 Warsaw

tel.: +48 22 841 10 67

biuro@federacjapp.pl

www.federacjapp.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: