BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Wrzesień 2019

Konwent NGO 15-16.10.2019

W dniach 15-16 października 2019 roku odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Konferencja odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, ul. Grottgera 2. Zaplanowano wystąpienia osób od wielu lat związanych z trzecim sektorem. Tematyka Konwentu jest ściśle połączona z aktualną sytuacją organizacji pozarządowych. Pierwszego dnia zostaną poruszone kwestie związane z nową perspektywą finansową EFS+, rolą wolontariuszy w organizacjach pozarządowych, współpracy z mediami publicznymi. Podsumowaniem części konferencyjnej będzie panel dyskusyjny na temat wyzwań jakie stoją przed NGO i JST w zakresie zlecania zadań publicznych. Konferencji będzie towarzyszyć uroczysta Gala III Sektora, na której zostaną wręczone nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego,  „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez RDPP WL oraz nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – organizację parasolową w województwie lubelskim. Uroczystość uświetni swoim występem Zespół Pieśni i Tańca Podlasie oraz uczniów ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

Drugi dzień będzie miał charakter praktyczny-  to 10 różnorodnych warsztatów tematycznych ściśle związanych z działalnością pozarządową. Będą  prowadzone przez praktyków z terenu województwa lubelskiego i nie tylko.

Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, samorządów terytorialnych oraz osoby zainteresowane działalnością trzeciego sektora z terenu województwa lubelskiego. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 8 października 2019 roku.

Dodatkowych informacji udziela Iwona Kędziera, tel. 81 5287724, iwona.kedziera@lubelskie.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1QVe_QKN741r0eK3Y1_-6JIfasCSYGugredBnCcvi06w/viewform?edit_requested=true

Program

Regulamin rekrutacji

Źródło: http://rops.lubelskie.pl/2019/09/konwent-ngo-15-16-10-2019/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: