BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Październik 2019

Konwent NGO Lublin 2019

W dniach 15-16 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. 

W pierwszym dniu Konferencji poruszono kwestie związane z nową perspektywą finansową EFS+, rolą wolontariuszy w organizacjach pozarządowych oraz współpracy z mediami publicznymi. W tej części wystąpili Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Małgorzata Gromadzka – Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Wojciech Dec – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W części panelowej: Cezary Miżejewski – Krajowy Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Ekonomia społeczna w nowej perspektywie finansowania”, Edyta Bilska, – Nałęczów Zdrój S.A., „Jak współpracować z biznesem?”, Robert Kawałko – Polskie – Stowarzyszenie Fundraisingu „Duży dostaje więcej. Jak nie być małym i zbierać dużo pieniędzy?”, Małgorzata Kotowska – eMKa Konsulting „Ludzka siła organizacji – czy warto mieć wolontariuszy?„,  Piotr Krasuski, – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Program Dostępność Plus”,  – Ewa Mateuszuk,- Radio Lublin S.A. „Media w służbie NGO„. 

zdjęcie z konwentu ngo

Podsumowaniem części konferencyjnej był panel dyskusyjny na temat wyzwań jakie stoją przed NGO i JST w zakresie zlecania zadań publicznych.

W trakcie Konwentu odbyła się uroczysta Gala III Sektora, na której zostały wręczone nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego,  „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez RDPP WL oraz nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – organizację parasolową w województwie lubelskim. Na zakończenie uroczystości wystapił Zespół Pieśni i Tańca Podlasie oraz uczniów ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

Drugiego dnia odbyły się sesje warsztatów tematycznych  prowadzonych przez ekspertów z terenu województwa lubelskiego.

Alicja Jankiewicz, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie –Działania wojewódzkich rad społecznych osób niepełnosprawnych, Karolina Cyran – Juraszek, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych – Wzór oferty i sprawozdania w zakresie realizacji zadań publicznych – aspekty merytoryczne cz. I, Anna Pillar, Studio Ilustratorsko – Projektowe DINKSY – Myślenie wizualne w komunikacji organizacji z otoczeniem – Wojciech Dec, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie – Przygotowanie wniosku w programach dotacyjnych PROO, FIO, Paweł Wiśniewski, Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – Usługi społeczne, Urszula Szwed, Studio Ilustratorsko – Projektowe DINKSY – Otwarte karty – nowe narzędzie usprawniające komunikację w organizacji, Edyta Bilska, Nałęczów Zdrój S.A – Jak przygotować ofertę współpracy z biznesem, Karolina Cyran – Juraszek, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych – Wzór oferty i sprawozdania w zakresie realizacji zadań publicznych – aspekty finansowe cz. II, Karolina Suska, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach – Koła Gospodyń Wiejskich – pomysły, promocja, pieniądze oraz Justyna Orłowska, Centrum Wolontariatu w Lublinie – Wolontariat wspólnych korzyści

zdjęcie z warsztatów

Organizatorami przedsięwzięcia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Fotorelacja

Kamil A. Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: