BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 marzec 2015

„Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”.

Konferencja „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”. Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce konferencji:
Hotel Focus Centrum Konferencyjne, Al. Warszawska 109, 20-832 Lublin

Termin konferencji:
23 marca 2015 r.

Zakres merytoryczny konferencji:

Podczas konferencji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące tworzenia partnerstw publiczno – społecznych, współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną w zakresie realizacji usług społecznych, a także standaryzacja usług społecznych w nowej perspektywie finansowej.

Ponadto zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi zarówno w aspekcie rozwoju kultury fizycznej i sportu, jak i w obszarze wsparcia dziecka i rodziny oraz rola Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego w zakresie współpracy samorządu województwa lubelskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa lubelskiego.

Przedstawiciele radia i telewizji internetowej przybliżą tematykę dotyczącą promocji organizacji pozarządowych w mediach, a pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprezentują raport dotyczący aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa lubelskiego oraz omówią zasady zlecania zadań organizacjom pozarządowym, w ramach otwartych konkursów ofert.

Kto może wziąć udział w konferencji?

Uczestnikami konferencji mogą zostać pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego realizujący działania w zakresie aktywnej integracji.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konferencji?
Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy do dnia 17 marca 2015 (do pobrania poniżej)
•    e-mailem na adres: agnieszka.winiarczyk@lubelskie.pl
•    faksem na numer: 81 528 76 25
•    osobiście/ drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy – Konwent NGO

Regulamin rekrutacji Konwent NGO

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: