BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 październik 2013

Konwent NGO w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na bezpłatną konferencję: „Konwent NGO”

 

Miejsce konferencji:

Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.

ul. Dobrzańskiego 3

20 – 262 Lublin

 

Termin konferencji: 29.10.2013 r.

 

Zakres merytoryczny konferencji:

1.    Źródła finansowania organizacji pozarządowych:

a)    Wsparcie dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie finansowej UE,

b)    Fundraising w finansowaniu działalności NGO,

c)    Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych jako dodatkowe źródło

finansowania działań statutowych.

2.    Współpraca ROPS w Lublinie z NGO.

3.    Omówienie założeń Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata

2014- 2020.

4.    Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji polityki społecznej na poziomie gminnym.

5.    Rola i zadania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

6.    Kreowanie wizerunku NGO, współpraca z mediami.

 

Kto może wziąć udział w konferencji?

Uczestnikami konferencji mogą zostać pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego realizujący działania w zakresie aktywnej integracji, przy czym co najmniej 70% uczestników konwentu stanowić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą maksymalnie dwie osoby z instytucji (zgodnie z kolejnością zgłoszeń), pozostałe zgłoszone osoby z danej instytucji będą przyjmowane w przypadku posiadania wolnych miejsc.

 

Pierwszeństwo będą mieli pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujący się aktywną integracją,  którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu systemowego ROPS w Lublinie.

 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konferencji?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy

•    e-mailem w formie skanu na adres: ewa.kasprzak@lubelskie.pl

•    faksem na numer: 81 528 76 25;

•    osobiście/ drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,

ul. Zana 38, 20-601 Lublin;

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Ewa Kasprzak

tel. 81 528 76 22

e-mail: ewa.kasprzak@lubelskie.pl

Karta zgłoszeniowa – konwent NGO

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: