BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Listopad 2015

Konwent NGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w Konwencie NGO, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, który współfinansowany jest przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konwent odbędzie się w Hotelu SPA “Rusałka” – Okuninka VIII/10, 22-200 Włodawa, w terminie: 9-11 grudnia 2015 r.

Zakres merytoryczny Konwentu:

 1. Rola trzeciego sektora w polityce społecznej.
 2. Ekonomia społeczna w 2020 roku- perspektywa rozwoju.
 3. Aktywność sektora pozarządowego w województwie lubelskim.
 4. Czy organizacjom pozarządowym potrzebne są standardy działania?
 5. Organizacja pozarządowa a ekonomia społeczna.
 6. Rola organizacji pozarządowych w dialogu obywatelskim.
 7. Rada Działalności Pożytku Publicznego- już jest i co dalej?
 8. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, realizacja usług społecznych- dylematy i dobre praktyki.
 9. Regionalna sieć współpracy ROPS z organizacjami pozarządowymi.
 10. Wsparcie organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020
 11. Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej.
 12. Rola i zadania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w latach 2015-2020, formy i zasady wsparcia finansowego świadczonego przez OWES.

Uczestnikami konwentu mogą zostać przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną działalność statutową i/lub zatrudniających płatny personel realizujących działania z obszaru włączenia społecznego oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych i jego jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego.

Uczestnictwo w Konwencie jest bezpłatne. W ramach Konwentu każdy uczestnik otrzyma pełne wyżywienie oraz nocleg.

Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu na Konwent.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Konwencie?
Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy do dnia 3 grudnia 2015

 •  e-mailem na adres: agnieszka.winiarczyk.rops@gmail.com
  •    faksem na numer: 81 528 76 25
  •    osobiście/ drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin.

W załączeniu regulamin rekrutacji, karta zgłoszeniowa.

Regulamin rekrutacji Konwent NGO

karta zgłoszeniowa Konwent NGO

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: