BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 wrzesień 2018

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

W dniach 4-5 października 2018 r. odbędzie się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 oraz Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym.

Konferencja odbędzie się w  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Pl. Teatralny 1. Otwarcie 4 października w sali Operowej CSK o godz. 11.00.

Organizatorami dwudniowego święta lubelskich organizacji pozarządowych są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 września 2018 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie: https://docs.google.com

LFIP-program

LFIP-program2

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z organizatorem: e-mail: biuro@flop.lublin.pl lub tel.  81 533 12 17.

www.flop.lublin.pl

Koordynator Biura
Justyna Spryszak
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53
20-076 Lublin
Tel.: 81 533 12 17
biuro@flop.lublin.pl, justynas@flop.lublin.pl
www.flop.lublin.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: