BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
21 Lipiec 2011

Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Tym razem w dniu 5 lipca 2011 r. odwiedziliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Kraśniku. Przywitały nas sympatyczne panie: Joanna Chruściel , Magdalena Wojtaszek  oraz uczestnicy warsztatów fotograficznych, którzy w tym czasie mieli zajęcia.

Pani Joanna wprowadziła nas w historię Stowarzyszenia, a zaczęło się to tak:
w październiku 1990 państwo Elżbieta i Marek Zimowscy oraz pani Maria Ciechońska, psycholog poradni Wychowawczo – Zawodowej Nr 1, zorganizowali pierwsze spotkanie rodziców dzieci specjalnej troski, postanowiono utworzyć i zalegalizować Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Pierwszym przewodniczącym został pan Marek Zimowski. Głównym celem było organizowanie wspólnych spotkań dzieci i rodziców.

Po wielu perturbacjach, przy zaangażowaniu wielu osób, 17 czerwca 1995 roku Sąd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję o rejestracji Kraśnickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Wytyczono główny cel Stowarzyszenia tj. wspieranie rozwoju osobowego i fizycznego dzieci specjalnej troski oraz udzielenie pomocy i wsparcia ich rodzinom.

„Stoimy na stanowisku, że nie wystarczy tylko rehabilitacja medyczna, niezbędna jest także pomoc rodzicom i opiekunom niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w wprowadzeniu ich w dorosłe, w miarę samodzielne życie w społeczeństwie, często takie osoby muszą sprawować opiekę całodobową i wsparcie ich jest konieczne” – powiedziała pani Joanna Chruściel.

Po panu Zimowskim nową przewodniczącą została pani Zofia Gorczyca. Obecnie przewodniczącym jest pan Ryszard Łagoda.

W dniu dzisiejszym Kraśnickie Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski skupia 48 osób w wieku od 9 do 70 lat, są to mieszkańcy powiatu kraśnickiego, osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz przyjaciele i sympatycy organizacji.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

 • organizowanie różnych form zajęć terapeutycznych i edukacyjnych dla różnych grup wiekowych osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych;
 • organizowanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym;
 • rowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej i informacyjno – doradczej dla osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin, organizacji, placówek i instytucji pracujących z niepełnosprawnymi oraz wolontariuszy;
 • prowadzenie grup wsparcia.

Działalność organizacji finansowana jest przez Urząd Miasta Kraśnik i Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie. W ramach środków z Urzędu Miasta realizowanych jest pięć projektów:

 • “Kulturalnie i bezpiecznie”, realizowany już czwarty raz;
 • “Muzyczny relaks”, mający na celu muzykoterapię i wzbudzenie zainteresowań muzycznych;
 • “Świat w mojej dłoni”, to zajęcia plastyczne;
 • “Popołudnia bez nudy”, dzieci po zajęciach szkolnych mogą odpoczywać lub poprosić o pomoc w nauce (niektóre poprawiły swoje wyniki w szkole po indywidualnych zajęciach z terapeutami);
 • “Z kuchnią na ty”, wychowankowie uczą się przygotowywać proste posiłki.

Natomiast Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje dwa projekty:

 • „Artystą być”, a w nim następujące zajęcia dla osób niepełnosprawnych:
  • warsztaty fotograficzne, na których uczestnicy zapoznają się z podstawami sztuki fotograficznej, już po kilku godzinach zajęć poczynili znaczne postępy. Siódmego lipca podopieczni pojadą na wycieczkę do Kazimierza, a uczestnicy warsztatów wykonają fotoreportaż w ramach ćwiczeń i przyślą go na comiesięczny konkurs na najlepszy artykuł, reportaż, fotoreportaż, wywiad lub relację, organizowany przez LFOON;
  • warsztaty plastyczne, Panie pokazały bardzo dużo pięknych prac wykonanych przez młodych artystów, a było co oglądać, w listopadzie będzie wystawa w domu kultury;
  • warsztaty teatralne, grupa teatralna występowała na przeglądach teatralnych w Poniatowej, jej działalność będzie wznowiona we wrześniu tego roku.
 • „Nigdy nie jest za późno”, w tym projekcie są natomiast realizowane:
  • kurs komputerowy;
  • kurs gastronomiczny.

Z tych dwóch kursów mogą skorzystać także rodzice i opiekunowie.

Trzy osoby ze Stowarzyszenia uczyły się języka angielskiego na kursie zorganizowanym w ramach projektu prowadzonego przez LFOON. Zajęcia prowadziła nieodpłatnie zaprzyjaźniona pani nauczycielka.

„Kilka razy braliśmy również udział w programie „Tęcza” i na Rynku przy Ratuszu w Lublinie wystawialiśmy różne prace naszych podopiecznych. Tradycyjnie, co roku, przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia, wykonujemy ok. 300 ozdobnych kartek, które wszystkie rozprowadzamy przed kościołem w parafii Św. Józefa, okresy przedświąteczne są dla nas bardzo pracowite, ale jest to dla nas forma promocji” – mówiła prezes Magdalena Wojtaszek.

Organizacja posiada pracownię komputerową, chociaż sprzęt nie jest pierwszej młodości, to w dalszym ciągu służy podopiecznym do nauki informatyki, w ramach integracji społecznej szkolono także osoby starsze. Panie chwaliły komputer przekazany z Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

“Organizujemy też wycieczki dla naszych podopiecznych, byliśmy w Krakowie, Wadowicach, Łagiewnikach, Licheniu, Kalwarii Zebrzydowskiej, a w tym roku jedziemy do Kazimierza, z którego grupka naszych fotografów zrobi fotoreportaż na konkurs organizowany przez LFOON. W Centrum Kultury i Promocji odbył się drugiego lutego koncert charytatywny zespołu “Kult” na rzecz jednego z podopiecznych, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie” – powiedziała pani Magdalena Wojtaszek.

Opiekę medyczną nad osobami podczas wycieczek sprawuje zaprzyjaźniona pielęgniarka, która urządza także różnego rodzaju pogadanki.

Panie powiedziały, że stosunek społeczeństwa Kraśnika do niepełnosprawnych jest życzliwy i ciągle się poprawia, np. ramki do oprawienia prac plastycznych nieodpłatnie wykonuje spółdzielnia inwalidów, zrobiono też altankę, która jest bardzo przydatna. Pomagają władze miasta i panie z MOPS, pan poseł Jarosław Stawiarski oraz grupa zaprzyjaźnionych osób niosących doraźną nieodpłatną pomoc. Pan burmistrz odwiedził nas osobiście w czasie zajęć.

Systematycznie przychodzi też tu zaprzyjaźniony policjant w ramach realizowanego programu “Kulturalnie i bezpiecznie”, rozmawia z podopiecznymi na temat narkomanii, alkoholizmu, zachowania się w miejscach publicznych i jest dla nich dużym autorytetem.

Stowarzyszenie prowadzi też współpracę z klubem sportowym „Bebek Jedynka”, który pomaga uczestnikom organizacji w organizowaniu imprez nie tylko sportowych np. Dzień Dziecka, „Bieg po uśmiech”.

“Bractwo Księdza Zielińskiego dwa razy w roku dostarcza nam żywność. Prowadzimy akcje dożywiania naszych podopiecznych, na każdych zajęciach jest posiłek. Przez trzy lata byliśmy grantobiorcami firmy “Danone” w ramach programu “Podziel się posiłkiem” i otrzymywaliśmy dotację w wysokości pięciu tysięcy złotych z przeznaczeniem na dożywianie, na posiłki przychodziły do nas także dzieci z poza Stowarzyszenia”.

„Nasze Stowarzyszenie bierze udział w corocznym październikowym Forum Organizacji Pozarządowych w Kraśniku organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.”

„Bierzemy udział też w życiu kulturalno-społecznym Kraśnika: uczestniczymy w corocznym koncercie noworocznym w Szkole Podstawowej nr 6, w “Biegu po uśmiech”, spotkaniu opłatkowym, na których spotykają się ludzie chcący nam pomóc”.

Stowarzyszeniu niezbędna jest własna strona internetowa, by pokazać swoje osiągnięcia, być może znajdzie się osoba chcąca pomóc i zrobi taką stronę.

Wraz z kolegą byliśmy pod dużym wrażeniem kompetencji pań kierujących Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Kraśniku, ich życzliwego stosunku do ludzi potrzebujących pomocy i, mimo wielu trudności, z optymizmem patrzących w przyszłość.

Krzysztof Rzepecki
Kazimierz Adomat

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: