BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Listopad 2011

Kreatywni na rynku pracy – bezpłatne szkolenia

Firma Creator zaprasza wszystkie osoby pracujące z maksymalnie średnim wykształceniem, zamieszkałe na terenach województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: lubelskiego, kraśnickiego, chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego, puławskiego, zamojskiego, radzyńskiego i łukowskiego. Osoby, które z własnej inicjatywy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje  i umiejętności (poza godzinami pracy w formach poza szkolnych)  nie mogą być samozatrudnione.

Pierwsza edycja tych szkoleń rozpoczęła się w kwietniu b.r. w Lublinie. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w innym miejscu, gdy zbierze się grupa 15 osób na jedną edycję szkolenia.

 W ramach projektu „Kreatywni na rynku pracy” zapraszamy do udziału w szkoleniach:

Grafika komputerowa z elementami promocji turystyki regionalnej

Szkolenie będzie trwało 200 godzin dydaktycznych. Obejmie ono następujące moduły:

 • wprowadzenie do projektowania i tworzenia grafiki
 • Program Corel Draw
 • obsługa programu i korzystanie z narzędzi do projektowania grafiki wektorowej pod kątem materiałów promocyjnych
 • Adobe Photo shop – narzędzia do projektowania grafiki rastrowej
 • techniki promocji i reklamy działań w zakresie turystyki
 • korzystanie z kreatorów stron internetowych
 • umieszczanie ogłoszeń promocyjnych w Internecie
 • projektowanie i redagowanie materiałów promocyjnych – warsztaty

 Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości

Szkolenie będzie trwało 200 godzin dydaktycznych. Obejmie ono następujące moduły:

 • organizacja pracy w biurze
 • metody i techniki pracy biurowej
 • zagadnienia prawne
 • etyka pracy biurowej i savoir-vivre
 • obsługa urządzeń biurowych
 • profesjonalna obsługa klienta
 • podstawy księgowości, rachunkowości oraz prawo podatkowe
 • elementy wiedzy o komputerach
 • MS Word, MS Excel, Program księgowy Rachmistrz
 • MS PowerPoint, MS Access, Multimedia, Internet

  Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej

Szkolenie będzie trwało 200 godzin dydaktycznych. Obejmie ono następujące moduły:

 prawne aspekty prowadzenia placówki gastronomicznej,

 • zasady higieny w procesach przechowywania i dystrybucji żywności HACCP,
 • minimum sanitarne, zasady bhp, p.poż,

  podstawy żywienia człowieka,

 • technologia z towaroznawstwem,
 • marketing i catering w gastronomii,
 • rozliczenia finansowe w placówce gastronomicznej,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • obsługa komputera w tym programów sprzedażowych i fakturujących,
 • wyposażenie zakładów gastronomicznych,
 • przygotowywanie posiłków, w tym potrawy kuchni regionalnej (zajęcia praktyczne).

W ramach wsparcia dla  uczestników proponujemy:

– indywidualne doradztwo z psychologiem/doradca zawodowym,

– szkolenia zawodowe,

– warsztaty

 Zapraszamy szczególnie:

– osoby pracujące powyżej 18 r. ż.,

– osoby pracujące po 45 r. ż.,

– osoby pracujące niepełnosprawne.

 Max. 20% osób zatrudnionych u jednego pracodawcy!

Uczestnicy otrzymają:

– zwrot kosztów dojazdów do miejsca szkolenia

– wyżywienie (ciepły posiłek i serwis kawowy)

– materiały szkoleniowe: książka, notatnik, długopis

Rekrutacja trwa!

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z Biurem Projektu CREATOR w Lublinie:

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

ul. H. Kołłątaja 3/13 (I piętro)

nr tel. 081 533 17 40,

kom. 519 335 894

e-mail: projekty@creator-polska.eu

www.creator-polska.eu

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: