BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Maj 2016

Kromka chleba – kulinarne inspiracje w Banku Żywności w Lublinie

Bank Żywności w Lublinie zaprasza na kulinarne inspiracje.

 

Plakat

 

W czwartek, 12-05-2016, w godz. 10:00 – 15:00, przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie odbędą się:

– prezentacje kulinarne w wykonaniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie;

– degustacja potraw przygotowanych na bazie produktów dostępnych w Programie Operacyjnym Pomoc

Żywnościowa oraz potraw promujących lokalne organizacje uczestniczące w programie Pomocy

Żywnościowej;

– występ zespołu MARIANKI prowadzonego przez Koło Gospodyń Wiejskich;

– prezentacja wydawnictw, druków, publikacji związanych Programem Operacyjnym Pomoc   Żywnościowa;

– prezentacja rozmaitych form aktywności organizacji biorących udział w Programem Operacyjnym

Pomoc Żywnościowa;

– prezentacja filmów związanych z tematyką niemarnowania jedzenia;

– stoisko informacyjne;

– stoisko na temat niemarnowania jedzenia w kontekście edukacji kulinarnej i ekonomicznej.

 

 

Marzena Pieńkosz-Sapieha

 tel.695 598 795

 Fundacja Bank Żywności w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: