BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 październik 2018

Centrum Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Krzemieńcu

1 października 2018 roku w Krzemieńcu na Ukrainie został otwarty pierwszy pilotażowy projekt NGO Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Gwiazda Nadziei” centrum rehabilitacji dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Każdy kto wspierał projekt i kogo przejmuje los dzieci i ich rodzin z niepełnosprawnościami przybył na to wydarzenie.

W trakcie otwarcia w programie wystąpili zaproszeni goście m.in. delegacja z Polski Sylwia Góźdź z Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie oraz Kamil Kabasiński ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, delegacja Czerwonego Krzyża z Niemiec, delegat Czerwonego Krzyża z Polski,  urzędnicy państwowi z Krzemieńca i Tarnopola, różnych fundacji charytatywnych, przedstawiciele kościoła, rodzice i przyjaciele stowarzyszenia.

Plakat

Terapeuci i nauczyciele ze Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu w centrum rehabilitacji  zaprezentowali jak należy pracować z dziećmi z niepełnosprawnościami.

no images were found

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: