BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 kwiecień 2016

Kto czyta, ma piękne sny …

KTO CZYTA, MA PIĘKNE SNY… – nowa oprawa Przeglądu Poezji Dziecięcej, w którym Zygmunt Marek Miszczak poeta, dziennikarz naszego portalu był przewodniczącym jury. Oto jego relacja z przeglądu.


 

Pomimo zmiany miejsca organizacji oraz częściowej zmiany formuły tegorocznego, VII-go już Wojewódzkiego Międzyprzedszkolnego Przeglądu Poezji Dziecięcej „Kto czyta, ma piękne sny…”, uczestnikom tej imprezy towarzyszyły te same, jak co roku, emocje. Radość, entuzjazm, skupienie na twarzach dzieci, mobilizacja i wzruszenie po stronie rodziców stanowiły świadectwo doniosłości chwil spędzonych na obcowaniu z poezją.

Kto czyta ma piękne sny 2016 - zdjęcie

Pracownie Kultury Maki Filii DDK Bronowice przy ul. Olchowej 8 były zaś świadkiem recytacji przez najmłodszych ich własnej, zgłoszonej na konkurs „Skrzaty, krasnale i leśne duszki” twórczości (pierwszy dzień Przeglądu 21.IV.), jak również wierszy napisanych dla dzieci przez autorów dorosłych (22.IV.). Organizator imprezy – kierowane przez P. Dorotę Iwańską Przedszkole Nr 64 „Skrzacik” w Lublinie – zadbało o sprawne jej przeprowadzenie i dobre samopoczucie zarówno samych twórców i odtwórców poezji, jak i towarzyszących im rodziców oraz zaproszonych gości: P. Elżbiety Sobiech z Kuratorium Oświaty, P. Agnieszki Łukasiewicz reprezentującej Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin oraz autora poezji dziecięcej Zygmunta Marka Miszczaka.

Pierwszy dzień tego poetyckiego święta przyniósł ogłoszenie wyników Konkursu Literackiego dla Dzieci. Spośród 45 zgłoszonych wierszy Jury w składzie: Zygmunt Marek Miszczak (Przewodniczący), Dorota Iwańska, Ewa Hrycyszyn, Anna Saran-Białowska nagrodziło lub wyróżniło następujące:

Kto czyta ma piękne sny 2016 - zdjęcie

 

I Miejsce   – Martyna Bieniek – „Chochlik Gucio”

II Miejsce  – Łucja Kucharczyk – „Sen o krasnoludku”

III Miejsce – Magdalena Rafa – „Małe krasnoludki”

 

Wyróżnienia:

– Kornelia Kruk – „Skrzacik pracowitek”

– Aleksandra Turyła – „Bajka o gnomie złośniku”

– Amelia Błaziak – „Głodny skrzat”

Zaraz po ogłoszeniu wyników laureaci konkursu oraz jego uczestnicy mieli sposobność zaprezentowania swojej twórczości. Wiersze recytowane z pomocą rodziców i samodzielnie, z przejęciem i uśmiechem na ustach, traktowały o miejscu „skrzatów, krasnali i leśnych duszków” w świecie wyobraźni dziecięcej.

Kto czyta ma piękne sny 2016 - zdjęcie

Wszystkie przygotowane przez najmłodszych utwory zachwycały swoim pięknem, a nawet bogactwem zastosowanych środków artystycznych (porównania, epitety, onomatopeje, zdrobnienia, zgrubienia i in.), zaś ubogacony niejednokrotnie żywą gestykulacją sposób ich odtwarzania sprzyjał pozyskaniu sympatii tak dla owoców dziecięcej twórczości, jak dla samych twórców. W pamięci uczestników Przeglądu pozostaną wysiłki przedszkolaków odwołujących się właśnie do bogatej gestykulacji (Amelia Błaziak z Przedszkola Nr 2 w Lublinie), pięknego dygnięcia na zakończenie prezentacji (Julka Pietrzniak z Przedszkola Nr 81 w Lublinie), czy też po prostu wyraźnie i z dobrą dykcją recytujących swoje wiersze (Nikola Szalast  z Przedszkola Nr 77 w Lublinie).

Kto czyta ma piękne sny 2016 - zdjęcie

Na uwagę zasługują pomysłowe, barwne stroje dziecięce, stanowiące niejednokrotnie cenny rekwizyt odzwierciedlający tematykę wiersza, jak pełne przebranie skrzata (Aleksandra Delega z Przedszkola Nr 2 w Lublinie; Maja Zdybel z Przedszkola Nr 32 w Lublinie), czy też pomysłowe, proste ubranko (np. Kornelia Kruk z Przedszkola Nr 2 w Lublinie).

Kto czyta ma piękne sny 2016 - zdjęcie

Zwieńczeniem pierwszego dnia imprezy było rozdanie dyplomów i upominków (ufundowanych przez Partnerów: P. Mariusza Płachtę, firmę Lubella oraz Froebel.pl dar zabawy) oraz wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Kto czyta ma piękne sny 2016 zdjęcie

Piątek 22.IV. przyniósł wszystkim uczestnikom Przeglądu wspaniałe, barwne widowisko, na które składały się (obok uroku recytowanych wierszy polskich poetów): świetne stroje i wielkie zaangażowanie najmłodszych w prezentację przygotowanych utworów. Trudno było nie zauważyć i nie usłyszeć starannej dykcji oraz bogatej gestykulacji, której zwieńczeniem był końcowy piękny ukłon w wykonaniu Julii Bańka z Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Biłgoraju. Aktorską pracę ułatwiały małym wykonawcom przygotowane przez rodziców elementy charakteryzacji, by wspomnieć tylko o fantazyjnych dużych butkach Igi Tarnowskiej z Przedszkola Miejskiego nr 19 w Chełmie, przyozdobionej konfiturami twarzy dziewczynki z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie recytującej wiersz pt. „Skrucha Józi” Marii Konopnickiej, czy okularach na nosie Jakuba Tomczyka z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Piotrowicach, recytującego wiersz pt. „Okulary” Juliana Tuwima.

Kto czyta ma piękne sny 2016 - zdjęcie

Były w trakcie prezentacji momenty szczególnego zauroczenia widowni zachowaniem małych artystów, jak w wypadku Igora z Przedszkola Nr 7 w Świdniku, który recytację wiersza pt. „Kopareczka” Danuty Wawiłow poprzedził serdecznym powitaniem publiczności. Cały zaś przebieg tej artystycznej imprezy sprzyjał zrodzeniu się u jej uczestników refleksji o niezastąpionym, dydaktycznym i wychowawczym walorze tego angażującego najmłodszych poetyckiego święta. Być może wypowiedziane na zakończenie Przeglądu słowa P. Doroty Iwańskiej: „Przywieźliście nam tutaj najwspanialszych deklamatorów” znajdą po niewielu latach potwierdzenie w postaci sukcesów odnoszonych przez przyszłych aktorów na scenach teatralnych.

Za trud włożony w przygotowanie imprezy podziękowania należą się zwłaszcza Dyrekcji Przedszkola Nr 64 w Lublinie z P. Dorotą Iwańską, Dyrektor Pracowni Kultury Maki Filii DDK Bronowice P. Aleksandrze Szulc Chomie, jak również wszystkim aktorom, rodzicom i darczyńcom. Patronat honorowy nad VII Wojewódzkim Przeglądem Poezji Dziecięcej sprawowali: Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Lublin. Patronami medialnymi były: „Kurier Lubelski”, „Nowy Tydzień w Lublinie”, Radio Lublin oraz portal MiastoDzieci.pl.

 Zygmunt Marek Miszczak

PRAWA

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: