BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 wrzesień 2015

Ku nowemu – zmiany w PSOUU

W dniu 19 września 2015 r odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie elektorów Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zgromadzenie Elektorów  jest najwyższą władzą w stowarzyszeniu.

Gośćmi zgromadzenia były – Panie:

  • Krystyna Mrugalska – honorowy prezes stowarzyszenia, pedagog, działaczka społeczna, założycielka i wieloletnia prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
  • Irena Lipowicz – polska prawniczka i dyplomata, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, posłanka na Sejm I, II i III kadencji, Rzecznik Praw Obywatelskich  w latach 2010-2015. Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest stanie na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa.

Zanim przystąpiono do obrad, Prezes Stowarzyszenia, Pani Joanna Janocha wręczyła Pani profesor Irenie Lipowicz Medal „Fideliter et Constanter”.

Medal „Fideliter et Constanter” – Wiernie i Wytrwale – jest szczególnie prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w uznaniu szczególnych zasług, za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kandydatów do tego wyróżnienia opiniuje Kapituła Medalu działająca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

Medal1 Medal2

Oczywiście były życzenia, kwiaty, podziękowania …

Pani Monika Zima-Parjaszewska, wiceprezes stowarzyszenia, przedstawiając osobę pani profesor mówiła o podejmowanych przez nią działaniach, jej zasługach …

Pani profesor dziękując za odznaczenie m.in. powiedziała:  …5 lat jako rzecznik obywatelski. Starałam się przez te 5 lat służyć osobom niepełnosprawnym. Jako rzecznik – udało nam się wiele spraw załatwić, to państwo dobrze zasłużyliście się Ojczyźnie. 50 lat waszej pracy, trudny początek, to wy robiliście wszystko aby przeciwdziałać bezduszności, wydrapywaliście wszystko nim doszło do Wielkiej Demokracji. Dziękuję Krystynie Mrugalskiej za to, że nie patrząc na trudności porywała rodziców-wojowników aby iść do przodu w słusznej sprawie. Razem znaczymy więcej – warto iść dalej dla dobra wspólnego, bo w jedności siła. Nowym wyzwaniem dla stowarzyszenia jest stworzenie Kongresu, bo kongres to my, mamy prawo żądać, a nie ciągle prosić. Zacznijmy żądać od wszystkich środowisk nie tylko politycznych. Należy iść z rytmem czasu (zmiana nazwy stowarzyszenia). Nasze dzieci dorosły, co z tym okresem dorosłości kiedy nas już nie będzie … Byliście Państwo najlepszymi ambasadorami dla rzecznika w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizując wnioski najwyższej władzy stowarzyszenia, Zgromadzenia Elektorów, uchwalone przez ten organ 20 czerwca br., i posiedzenie Zarządu Głównego, w dniu 07 lipca 2015 r., podjęto uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Elektorów w sprawie zmian w statucie na 19 września 2015 r.

Zgromadzenie zwołane zostało w celu wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia. Zgromadzenie osiągnęło wymagane do dokonania zmian quorum – 3/5 całkowitej liczby elektorów. Zgromadzenie uchwaliło zaproponowane przez Zarząd Główny zmiany.

Między innymi wprowadzono następujące zmiany:

-nazwa stowarzyszenia na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością   Intelektualną
-kosmetyczne w misji stowarzyszenia
– ruch w Platformie Self-Adwokatów
Zarząd Główny niezwłocznie złoży  wniosek do  Sądu  Rejestrowego o dokonanie zmian w statucie PSOUU.  Po zarejestrowaniu  przez Sąd  w Warszawie, Zarząd Główny roześle do kół odpowiednie dokumenty, które należy złożyć w Sądzie Rejestrowym właściwym dla terytorium działania koła.

Kończąc obrady zgromadzenia Pani Prezes Joanna Janocha, powiedziała: „dziękujemy Państwu Elektorom za przybycie, zaangażowanie w prace i sprawy stowarzyszenia oraz za tak rozważne i mądre podejście do zmian, które umożliwi stowarzyszeniu demokratyczne funkcjonowanie, zgodne ze zmieniającym się prawem i podążanie głównym nurtem życia organizacji pozarządowych w Polsce”.

Nowa nazwa, która będzie obowiązywać po zarejestrowaniu zmian w sądzie to:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Stowarzyszenie pozostaje przy tym samym logo – używa znaku w kształcie prostokąta z obrazem otwierających się drzwi i sylwetką osoby wychodzącej z ciemności ku słońcu z napisem „ Otwórzmy przed nimi życie” oraz skrótu PSONI.

Maria Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: