BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Luty 2014

Kurs e-learningowy dla nauczycieli akademickich

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach przygotowały nowatorski kurs e-Iearningowy dla nauczycieli akademickich, którzy chcą pozyskać wiedzę o nowoczesnych metodach kształcenia studentów z różnorodnymi  niepełnosprawnościami.

Na ten interaktywny kurs złożyły się wieloletnie doświadczenia pracownik6w Biur ds. Osób Niepełnosprawnych z tych uczelni oraz wiedza pracowników naukowych, którzy od wielu lat współpracują z biurami, co zaowocowało przygotowaniem skutecznych systemów wsparcia edukacyjnego. Systemy te nie tylko spełniają wymogi stawiane krajom UE przez Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ale mają walor rozwiązań sprawdzonych w praktyce i spełniających warunek racjonalnych adaptacji. Efektem trzech projektów DARE jest też bogaty portal internetowy DAReLearning.eu, który został oddany do domeny publicznej i mogą skorzystać z niego nauczyciele z całej Polski. Wiele materiałów może być wykorzystywanych także na innych niż uniwersytecki szczeblach edukacji (np. w szkolnictwie średnim, gimnazjalnym i podstawowym). Dostęp do platformy e-Iearningowej wraz z portalem znajdują się pod adresem: www.darelearning.eu .

Informacja pochodzi ze strony Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: