BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwiec 2014

Kurs języka migowego – Lublin

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie informuję, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w dofinansowanych Kursach Polskiego Języka Migowego (PJM) na każdym poziomie zaawansowania.

I stopień: Podstawowy – 60 h

II stopień: Doskonalący – 60 h

III stopień: Zaawansowany – 60 h

Kursy odbywają się w grupach kilkunastoosobowych, dwa razy w tygodniu po południu (np. wtorki i czwartki od 16.00 do 20.00). W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego harmonogramu zajęć.

Kurs zostanie zorganizowany na terenie Lublina.

Koszt kursu/etapu od jednej osoby: 750,00 zł

Czas trwania kursu: 01.09.2014 do 30.11.2014. (termin może ulec zmianie, adekwatnie do potrzeb osób zainteresowanych)

Dofinansowanie może uzyskać każda osoba indywidualna (nie instytucja) w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, 20-422 Lublin, ul. W. Kunickiego 59

Wniosek prosimy wysłać na nasz adres: stow.pitagoras@gmail.com (celem sprawdzenia) lub pocztą Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS ul. Rejtana 35/15 35-328 Rzeszów

WAŻNE! Oryginalny Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30.06.2014. do PFRON w Lublinie, 20-422 Lublin, ul. W. Kunickiego 59

Dofinansowanie do kursu wynosi do 90% ceny kursu, co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości około 75,00 zł

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami:

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS, tel. kom. 782568450 lub stow.pitagoras@gmail.comwww.pitagoras.org.pl

Dlaczego warto uczyć się języka migowego?

– Jako jedyni uczymy naturalnego języka Głuchych PJM a nie SJM

– została uchwalona USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która zobowiązuje instytucje publiczne, służby ratowniczo – interwencyjne oraz zakłady opieki zdrowotnej do zapewnienia osobom niesłyszącym usług tłumaczy języka migowego

– nauka języka migowego zwiększa szanse na runku pracy

– nauka języka migowego pozwala dotrzeć do „Świata Ciszy”

– nauka języka migowego przyśpiesza rozwój SŁYSZĄCYCH DZIECI

Wniosek do pobrania na stronie Stowarzyszenia Pitagoras.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: