BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Listopad 2012

Kurs pierwszej pomocy

Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy przyjmuje zapisy na 16-godzinny kurs pierwszej pomocy. Szkolenie planujemy przeprowadzić w dniach 17-18 listopada 2012 roku.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Polskiego Czerwonego Krzyża i standardów Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń na fantomie, a omówienia teoretyczne stosowane są jako wstęp. Dysponujemy świetnie wyszkoloną kadra dydaktyczną. Instruktorzy Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża co dwa lata poddawani są weryfikacji przez Europejskie Centrum Pierwszej Pomocy.

Po ukończeniu podstawowego kursu pierwszej pomocy, uczestnik otrzymuje zaświadczenie z certyfikatem, które uznawane jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 130,00 zł.

Zgłoszenia przyjmuje Alicja Dunin-Krukowska: tel. 81 532-08-27 w. 15; e-mail: lublin@pck.pl

Informacja pochodzi ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: