BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwiec 2014

Kursy zawodowe dla osób 45+

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”

W ramach projektu oferujemy:

stworzenie Indywidualnego Planu Działania

udział w warsztacie aktywizacji społeczno-zawodowej

kursy kwalifikacyjne i zawodowe

staże rehabilitacyjne u pracodawcy

praktyki zawodowe u pracodawcy

pośrednictwo pracy

warsztat dla opiekunów lub osób z otoczenia

zajęcia z przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej

Warunki uczestnictwa w projekcie:

wiek powyżej 45. roku życia (górna granica wieku: 60 lat dla kobiet, 64 lata dla mężczyzn)

posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany ze sprzężeniem lub stopień znaczny)

osoby pozostające aktualnie bez zatrudnienia

 

Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają wymogi formalne udziału w projekcie prosimy o kontakt z biurem

Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
Biuro Regionalne w Lublinie
al. Kraśnicka 127/129
20-718 Lublin
Tel. 81 526 10 24
karolina.suszek@far.org.pl
renata.cieszczyk@far.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: