BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Marzec 2014

Łamanie Barier

 

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki wraz z partnerem białoruską organizacją pozarządową Brest Regional Youth Public Association „The Disabled and the Environmental” – www.daebrest.by – od stycznia 2014 r.do stycznia 2015 r. realizuje projekt pn.: Łamanie barier Lublin–Zamość–Włodawa-Brześć – Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012 – 2013.

PL-BY-UA-małe

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Trans granicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013 .

logo_txt- małe projektu

 Celem projektu jest rozwój transgranicznej współpracy pomiędzy partnerskimi organizacjami non- profit w oparciu o wymianę doświadczeń oraz zintegrowane formy rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

W ramach działań objętych projektem przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne , konferencje a także otwarte punkty informacyjno- doradcze w Lublinie, Zamościu, Włodawie i Brześciu gdzie osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z informacji, porad prawnika, psychologa i doradcy zawodowego. Przewidywany udział 286 beneficjentów z całego obszaru transgranicznego.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością , liderów, wolontariuszy organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracowników instytucji publicznych.  Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Obszar działań objętych projektem to strefa trans graniczna Polski i Białorusi.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych to trudny proces wymagający przygotowania i wdrożenia celowych działań, zmiany mentalności i stereotypowego postrzegania niepełnosprawności a także odpowiednio przeszkolonej i zmotywowanej kadry.

Nawiązanie współpracy oraz bezpośrednich kontaktów umożliwia wzajemny rozwój, wymianę doświadczeń i wzmocnienie potencjału działań skierowanego do osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy.

Problemy osób niepełnosprawnych w obszarze trans granicznym są podobne dotyczą szczególnie edukacji, rehabilitacji społeczno- zawodowej, aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

Współpraca to wzajemny rozwój, wymiana doświadczeń i wzmocnienie potencjału działań skierowanego do osób z niepełnosprawnością po obu stronach granicy.

Rozwój współpracy trans granicznej na poziomach lokalnych i regionalnych między instytucjami i organizacjami non-profit w oparciu o zintegrowane formy rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością będzie realizowany poprzez innowacyjne działania.

ŁAMANIE BARIER - nasze projekty

 W ramach projektu w Punktach Informacyjno – Doradczych oferowane są:

– osobom z niepełnosprawnością:

● wsparcie informacyjne,

● doradztwo prawne, zawodowe, środowiskowo- socjalne, psychologiczne,

● bezpłatny dostęp do Internetu i urządzeń multimedialnych,

● warsztaty i szkolenia.

– liderom i wolontariuszom ze środowiska osób niepełnosprawnych:

● szkolenia e-learningowe ( za pomocą telemostu)

● wizyty studyjne,

● udział w konferencji.

favicon

NAGŁÓWEK - mały- BEZ TŁA

 Punkty Informacyjno–Doradcze :

● Lublin: ul. Leszczyńskiego 23/14, tel. + 48 81 533 10 22, +48 730 526 500, godziny otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 16:00,

● Zamość: ul. Kilińskiego 15, tel. +48 725 256 324, godziny otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 16:00,

● Włodawa: ul. Kościelna 15, tel. + 48 690 927 245, godziny otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 16:00.

● Brześć: ul. Leningradzka 39, godziny otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 16:00.

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze projektu :Lublin, ul. Leszczyńskiego 23/14 lub pod numerem telefonu 81 533 10 22.

LFOON_logo_nowe

favicon

 

favicon

Stopka na A4-mala

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW