BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Styczeń 2012

Latarnik wskaże drogę

Dawniej latarnik zajmował się wskazywaniem bezpiecznej drogi statkom do portu. Obecnie ma być symbolem postępu technicznego, ma jak dawniej pomagać  ludziom. Zmienia się tylko rodzaj jego pracy. Dzisiaj pomoc tzw. Latarników Polski Cyfrowej ma być skierowana, przede wszystkim, do osób z małych miast i wsi, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i brakiem dostępu do nowoczesnych środków komunikowania się.

O dostępie do internetu szerokopasmowego  dyskutowano podczas spotkania w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4. Jego organizatorami byli: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Planuje się wybudować w województwie lubelskim 27 000 km linii światłowodowych, które są najlepszym nośnikiem dla internetu szerokopasmowego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zamierza doprowadzić do sytuacji, aby każdy nowo wybudowany budynek był oddawany do użytku wraz ze światłowodem.Przedsięwzięcia te będą dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. W ten sposób, Polska  ma dogonić Koreę Południowa i Stany Zjednoczone –  światowych liderów w dostępie do szybkiego internetu. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w ramach programu „Polski Cyfrowej Równych Szans” zamierza przeszkolić ok. 2 600  Latarników Polski Cyfrowej, tak, aby w jednej gminie znalazł się przynajmniej jeden Latarnik. Osoba taka, po przejściu specjalistycznych kursów, zajmie się propagowaniem zalet internetu w Polsce. Beneficjentami działań podjętych przez Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” mają być osoby z generacji 50+, które są w największym stopniu zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

Będziemy trzymać kciuki za powodzenie tych wysiłków. We współczesnym świecie dostęp do internetu dla osoby mieszkającej nawet w małej polskiej wsi to nie przywilej, lecz obowiązek.

W dyskusji udział wzięli: Małgorzata Olszewska, dyr. Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAC); Małgorzata Matecka (MAC);Piotr Kowalski (MAC). Stowarzyszenie „Miasta w Internecie reprezentowali: Krzysztof Głomb i Artur Krawczyk.

Więcej informacji na temat Polski Cyfrowej Równych Szans na stronie www.latarnik.mwi.pl

Krzysztof Rzepecki
krzysiek.lfoon@gmail.com

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: