BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 czerwiec 2018

Leczony jest tylko co czwarty chory na SM. Trudna sytuacja polskich pacjentów

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: