BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Maj 2012

Lekarz rodzinny może wypisać lek osobie przewlekle chorej, tak jak specjalista

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW