BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
11 Lipiec 2012

Liczba chętnych przekroczyła możliwości organizatorów

Podsumowanie ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań spirometrycznych,  przeprowadzonej w ramach obchodów Światowego Dnia Spirometrii,  jest publikowane na stronie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. W  Lublinie do obchodów Światowego Dnia Spirometrii w dniach 27-29 czerwca przystąpiły  cztery placówki medyczne  które zorganizowały bezpłatne badania, były to:
– Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 – ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie,
– CenterMed – ul. Weteranów 46 w Lublinie,
– Oddział Alergologii i Chorób Płuc, Wojewódzki ego Szpitala Specjalistycznego im.  Stefana Kardynała Wyszńskiego – al. Kraśnickich w Lublinie,
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski – ul. Koryznowej 2G w Lublinie.

Zainteresowanie  badaniami było bardzo duże, przebadano łącznie blisko 300 osób z Lublina i województwa lubelskiego, jednak zgłaszających się  których ze względu na ograniczony czas i środki nie udało się przebadać, było o wiele więcej.
Na przeprowadzone w SPSK nr 4 badania u 154 osób, zgłaszało się 81 kobiet i 73 mężczyzn. W tej liczbie było 88 osób, które palą lub paliły tytoń. Listy polecające do lekarzy rodzinnych w celu dalszej diagnozy otrzymało 35 osób, w tym 28 to te palące tytoń.

Przeprowadzone w ramach Światowego Dnia Spirometrii działania wykazały, że zorganizowanie bezpłatnych badań spotyka się z  zainteresowaniem  społeczeństwa oraz poszerza jego wiedzę na tematy  związane z  profilaktyką chorób płuc i wykonywania badań spirometrycznych.
Towarzysząca akcji kampania informacyjna w mediach ogólnopolskich i regionalnych  oraz Internecie, na którą złożyło się 280 publikacji w telewizji, prasie i radiu, skutecznie zachęciła widzów i słuchaczy do wzięcia udziału w badaniach .
Wiele osób pytało o możliwości powtórzenia  takiej akcji  w drugiej połowie roku, bowiem perspektywa oczekiwania na kolejny Światowy Dzień Spirometrii w 2013 roku, wydaje się im zbyt długa.

Zofia Brzozowska
Członek Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Astmę Oskrzelowa w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: