BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Październik 2019

Lista leków refundowanych od 1 listopada 2019 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2019 r.

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 22.10.2019 r. (wtorek) do godz. 14.00.

Materiały

podstawy limitu apteka
48-Podstawy-limitu-apteka.xlsx 0.05MB
podstawy limitu – programy lekowe i chemioterapia
48-Podstawy-limitu-programy-lekowe-i-chemioterapia.xlsx 0.03MB
załącznik do obwieszczenia
48-Projekt-załącznika-do-obwieszczenia+D.pdf 52.31MB
załącznik do obwieszczenia
48-Projekt-załącznika-do-obwieszczenia+D.xlsx 0.68MB
zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
48-Zmiany-cen-detalicznych-i-dopłat-pacjenta.xlsx 0.11MB
zmiany urzędowych cen zbytu – nowe produkty
48-Zmiany-urzędowych-cen-zbytu-i-nowe-produkty.xlsx 0.04MB

Źródło: www.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: