BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Grudzień 2019

Literackie spotkanie herstoryczne „Nadia konstruktorka” z tłumaczeniem na PJM

Fundacja HerStory i Lubelskie Szlaki Herstoryczne zapraszają na ostatnie w 2019 roku literackie spotkanie herstoryczne z autorką Karoliną Zychowicz 4 grudnia (środa) w Galerii Labirynt przy ul. ks. Popiełuszki 5 o godz. 17:00. Spotkanie poprowadzi Magdalena Łuczyn. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Na spotkaniu przyjrzymy się tematom związanym z sytuacją kobiet na uczelniach i kierunkach artystycznych przed i zaraz po II wojnie światowej w Polsce i we Francji. Idąc śladami głównej bohaterki tej dokumentalnej książki prześledzimy trudności, sukcesy i codzienności polskich artystek z tamtego okresu.

„Jest to pierwsza w Polsce książka poświęcona Nadii Léger (1904–1982; w rodzimej historiografii znanej głównie jako Wanda Chodasiewicz-Grabowska). Można w niej znaleźć nie tylko analizę dorobku malarskiego artystki, lecz również kolejnych etapów edukacji artystycznej (z uwzględnieniem sytuacji kobiet w poszczególnych ośrodkach) – u Władysława Strzemińskiego w Smoleńsku, w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, w paryskiej Académie Moderne u Amédée Ozenfanta i późniejszego męża Fernanda Légera. Poruszona została również problematyka działalności animatorskiej i kuratorskiej po obu stronach żelaznej kurtyny, a także strategii tożsamościowych artystki (wielokrotnie zmieniane imię i nazwisko, kwestia przynależności narodowej)” (Więcej na: https://universitas.com.pl/produkt/3792/Nadia-konstruktorka-Sztuka-i-komunizm-Chodasiewicz-Grabowskiej-L%C3%A9ger)

Plakat promujący wydarzenie. Z prawej strony okładka książki pt. Nadia, z lewej tekst na niebieskim tle: Herstoryczne spotkanie autorskie. Herstoria Nadii Léger. Doświadczenia kobiet na uczelniach artystycznych po 1920 roku. Tłumaczenie PJM

Spotkanie jest częścią projektu Herstoryczne spotkania o książce realizowanego przez Fundację HerStory przy wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

Źródło: Facebook

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: