BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Wrzesień 2012

LODOŁAMACZE 2012

Edycja podkarpacko – lubelska

W podkarpacko – lubelskiej edycji konkursu Lodołamacze 2012 nagrodzono pracodawców wrażliwych społecznie, którzy angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Organizatorem siódmej już edycji Konkursu jest Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się 17 września w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Nagrody rozdawane są w kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy, pracodawca – nieprzedsiębiorca. Przyznawane są także super lodołamacze i lodołamacze specjalne. W obecności przedstawicieli władz woj. podkarpackiego i lubelskiego  nagrodzono firmy i osoby, które wyróżniają się na tle innych zakładów pracy wrażliwą polityką kadrową. Uhonorowano pracodawców, którzy dbając o rozwój firm stwarzają jednocześnie osobom niepełnosprawnym równe szanse podjęcia pracy w warunkach chronionego bądź otwartego rynku pracy.

Do udziału w konkursie zgłoszono łącznie 34 firmy. Ocenie prac kapituły konkursowej podlegał m.in.: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie infrastruktury zakładu, a także działania na rzecz zmniejszenia ograniczeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Z Lubelszczyzny Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej otrzymał 2 miejsce w kategorii zatrudnienie chronione. Również drugie miejsce – ale w kategorii otwarty rynek pracy – zdobył Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax w Puławach. Urząd Miasta Lublina zdobył (po raz trzeci) 3 miejsce w kategorii pracodawca – nieprzedsiębiorca. Laureatem w kategorii Super Lodołamacza zostało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Wyróżnienie w kategorii Lodołamacz Specjalny otrzymała Teresa Estko z Lubelskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Gratulujemy wyróżnionym firmom zaangażowania w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Arek Sadowski
Dyrektor ZAZ Misericordia

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: