BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Styczeń 2013

Lubelskie Centrum Organizacji Sportowych

W kwietniu br. rozpocznie działalność Lubelskie Centrum Organizacji Sportowych. Będzie ono funkcjonowało w budynku przy ul. Montażowej 16, przeznaczonym w całości na pomieszczenia szkoleniowo-biurowe dla lubelskich organizacji i klubów sportowych. Zainteresowane organizacje proszone są o przesłanie wypełnionego wniosku do dnia 15.02.2013 r. Po tym terminie zostanie podjęta decyzja o wyborze organizacji, które będą mogły skorzystać z tej formy wsparcia – w dwóch opcjach: pomieszczenia samodzielne oraz pomieszczenia wspólne (do wykorzystania przez kilka mniejszych organizacji).

Podpisany wniosek należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 lub zeskanowany przesłać na adres: sport@lublin.eu

Wniosek do pobrania na stronie Samorządu Miasta Lublin.

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Miasta Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: