BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 marzec 2017

Lubelskie Dni Autyzmu – 2 kwietnia

Lublin co roku włącza się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przypadające na dzień 2 kwietnia. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak: wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie autyzmu, ale także na izolację czy nawet dyskryminację, jakich doświadczają osoby dotknięte autyzmem i ich rodziny.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Charakterystycznym motywem obchodów jest kolor niebieski. W tym dniu na znak solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami, zgodnie z hasłem „Zaświeć się na niebiesko”, reprezentacyjne budynki i budowle na całym świecie podświetlane są na niebiesko.

W wydarzeniu tym od kilku lat uczestniczy miasto Lublin. Podobnie jak w roku ubiegłym podczas tegorocznej inauguracji obchodów Lubelskich Dni Autyzmu w dniu 2 kwietnia 2017 r., o godz. 20.00 na kolor niebieski podświetlony zostanie budynek Centrum Spotkania Kultur, a w godzinach: 20.00-20.45 na Placu Teatralnym odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców Lublina.

Wydarzenie to będzie miało charakter akcji informacyjno-edukacyjnej, której celem jest przybliżenie mieszkańcom Lublina problematyki autyzmu oraz kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji wobec osób ze spektrum autyzmu.

Źródło: www.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: