BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Październik 2019

Lubelskie Forum Psychiatrii Środowiskowej „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na Lubelskie Forum Psychiatrii Środowiskowej: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” w dniu 24 października 2019 r. w Hotelu Victoria przy ul. Narutowicza 58/60 w Lublinie.

Organizatorem Lubelskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” jest Miasto Lublin i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Obecność należy potwierdzić do dnia 18.10.2019 r. na adres: poczta@lsozp.org

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu należy zawrzeć informację o udziale osoby niesłyszącej lub poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Program:

9.00 – Rejestracja.

10.00 – Otwarcie i wystąpienia oficjalne.

10.30 – Kontekst społeczny i kulturowy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dr Anna Witeska – Młynarczyk (Uniwersytet Warszawski).

11.00 – Problemy zdrowia psychicznego wieku rozwojowego z perspektywy pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dr Piotr Szczukiewicz (Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin).

11.30 – Problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży okiem psychiatry, dr Agata Makarewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

12.00 – Współpraca w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi z kryzysem psychicznym, Bogumiła Burekowska, Anna Radziwiłko (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli).

12.30 – Przerwa kawowa.

13.00 – Samobójstwa u dzieci i młodzieży, prof. dr hab. Hanna Karakuła Juchnowicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

13.30 – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Bielany. Wnioski po roku testowania Modelu, dr Tomasz Rowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

14.30 – Panel dyskusyjny (wykładowcy, beneficjent, rodzina).

15.00 – Zamknięcie obrad.

 

Artur Kochański

Prezes Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia

Ochrony Zdrowia Psychicznego

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: