BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Luty 2012

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Radiu Lublin

W czwartek 16 lutego 2012 w programie „Potrafisz”, w ramach prezentacji organizacji pożytku publicznego, gośćmi Ewy Dados byli przedstawiciele Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego – Wiesława Karczewska, Jerzy Cichomski, Cezary Michalec oraz Edyta Długosz-Mazur – kierownik Środowiskowego Domu dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja”.

Program jest doskonałą okazją, aby przedstawić własną organizację, jej cele i misje, pozwala zapoznać słuchaczy z działania i planami na przyszłość. Daje możliwość przedstawienia objawów choroby Alzheimera, wskazania, które kłopoty pamięciowe powinny niepokoić i jak można rozwiać wątpliwości osób, które zapominają. „Potrafisz” pomaga poznać słuchaczom różne organizacje, na które podatnicy mogą oddawać 1 procent swojego podatku, do czego gorąco zachęcamy.

Program nie tylko dla niepełnosprawnych, oparty na integracji w pełnym tego słowa znaczeniu. Odczarowuje lęki związane z odmiennością, walczy z wykluczeniem społecznym, przełamuje bariery, pokazuje problemy ale i sukcesy osób niepełnosprawnych.

Gośćmi Ewy Dados byli już m.in. przedstawiciele Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Fundacja Alpha, działająca na rzecz osób z autyzmem.

Czas emisji: czwartek 21.00 – 22.00.

Edyta Długosz-Mazur

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: