BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 styczeń 2016

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY zaprasza

Zarząd Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY zaprasza wszystkich członków i zainteresowanych działalnością w Stowarzyszeniu na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ, które odbędzie się dnia 22. II. 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, mieszczącej się w Ośrodku Wsparcia „Serce” przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie.

Powodem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków LSJ jest fakt złożenia przez P. Iwonę Michalczuk rezygnacji z funkcji Prezesa i z udziału w Zarządzie LSJ, pociągający za sobą konieczność uzupełnienia jego składu.

Zachęcamy do przekazania niniejszego Zaproszenia także wszystkim zainteresowanym działalnością na rzecz praw i interesów osób chorujących psychicznie w ramach Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków LSJ będzie wyrazem zrozumienia celów przyświecających naszemu Stowarzyszeniu oraz przyjęcia współodpowiedzialności za solidarną ich realizację. Dla członków LSJ będzie też dobrą okazją do wywiązania się ze statutowego obowiązku wpłaty składek członkowskich na rzecz LSJ.

W Nowym Roku życzymy członkom Stowarzyszenia wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z owoców służby, pełnionej na rzecz środowiska osób chorujących psychicznie.

 Za Zarząd Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY:

 Zygmunt Marek Miszczak Wiceprezes

 Paweł Kamiński Członek Zarządu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: