BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 grudzień 2013

Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych okiem reportera

  W dniach 2-3. XII. 2013 r. z inicjatywy Forum Kobiet Lublina, Miejskiego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Fundacji „OIC POLAND”, Targów Lublin S.A. i pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka zorganizowano w siedzibie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

W części konferencyjnej imprezy odbyły się dwie konferencje (poświęcone aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zagadnieniu edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w kontekście wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych) oraz cztery debaty, poświęcone: – systemowemu wsparciu aktywności społecznej osób z niepełnosprawnosciami, – sprawności zawodowej osób niepełnosprawnych, – wczesnemu wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego i kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz – szansom osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Targi Aktywoności

Podjęcie kluczowych dla środowiska osób niepełnosprawnych problemów oraz szansa wypowiedzenia się na wyznaczone charakterem debat tematy – to ważne czynniki sprzyjające upodmiotowieniu tych, których dominująca ideologia sukcesu, siły życiowej i młodości spycha na margines społeczeństwa. Ważne jest, iż na terenie Targów Lublin S.A. osoby niepełnosprawne mogły znów poczuć się, jak u siebie.

Poza częścią konferencyjną dokonał się jeszcze przegląd talentów niepełnosprawnych artystów oraz wystawa i kiermasz prac artystycznych osób z niepełnosprawnościami. Ten ostatni stał się okazją tak do zaprezentowania kartek świątecznych, bombek i in. ozdób świątecznych, choinek, flakonów, biżuterii, obrazów czy książek, jak do bezpłatnego wejścia w posiadanie przydatnych informatorów, broszur i ulotek zawierających informacje, służące orientacji osoby niepełnosprawnej w świecie instytucji mogących  przynieść jej pomoc. Tak np. LFOON-SW prezentował swoje informatory: „O placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami w Lublinie” oraz „Poradnik teleadresowy dla środowiska osób niepełnosprawnych woj. lubelskiego”; Wojewódzki Urząd Pracy: poradnik „7 dni poszukiwania pracy” oraz szereg broszur i ulotek wyjaśniających m.in., jak napisać list motywacyjny, CV, czy odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS proponował chętnym skorzystanie z materiałów wyjaśniających zakres działania tej instytucji na rzecz studentów niepełnosprawnych; swoje materiały prezentował też długi szereg instytucji, a wśród nich m.in. ChSNPCh „MISERICORDIA” (ZAZ i WTZ), Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, Fundacja Fuga Mundi, Lubelski Związek Inwalidów Narządów Ruchu i wiele innych. Poniżej zamieszczam zdjęcia wykonane w tych dniach w siedzibie Targów Lublin S.A.

no images were found

Zygmunt Marek Miszczak

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: