BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Listopad 2019

Lublin dla wszystkich: miasto bez barier – z tłumaczeniem na PJM

Zespół kafejki partycypacyjnej serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane przyszłością Lublina do uczestnictwa w spotkaniu tematycznym pt.: „Lublin dla wszystkich: miasto bez barier” w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2019 (wtorek) od godz. 18:00 do 20:00 w Galerii Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5. Budynek Galerii Labirynt nie posiada barier architektonicznych, na miejscu będzie osoba pełniąca funkcję asystenta. Spotkanie będzie tłumaczone na PJM.

Na spotkanie zapraszamy osoby o różnym stopniu sprawności, organizacje pozarządowe, podmioty współpracujące z osobami z niepełnosprawnościami i przedstawicieli Urzędu Miasta. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Fundacji Polska Bez Barier i Fundacji Kultura Bez Barier z Warszawy. Porozmawiamy o równym dostępie do dóbr i usług administracji, edukacji, kultury, sportu, procesu konsultacji i partycypacji w mieście. Jak chcielibyśmy, żeby funkcjonował Lublin jako miasto dostępne w 2030? Zdiagnozujemy zasoby i potrzeby a zebrane wnioski ze spotkania będą stanowić wkład do kolejnych etapów pracy nad Strategią Lublin 2030.

Źródło: lublin.eu

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: