BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Maj 2012

Ludzie z pasją wyróżnieni

22 maja 2012r. w  Centrum Konferencyjnym Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyła uroczystość wręczenia Medali Prezydenta Miasta Lublin dla osób niepełnosprawnych i osób aktywnie działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Była  to już 7 edycja tego wydarzenia. Do 2012roku Prezydent Miasta Lublin  przyznawał Medal Prezydenta osobie niepełnosprawnej i 2 wyróżnienia osobom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.W tym roku  nastąpiła pewna modyfikacja  wydarzenia  – po raz pierwszy przyznano 2 Medale Prezydenta i  jeden pozakonkursowy oraz dwa wyróżnienia.
Medale i wyróżnienia wręczała Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin i Tomasz Pitucha- Radny Miasta Lublin

Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymali:
w  kategorii dla osób niepełnosprawnych za wybitne osiągnięcia

–  Tadeusz Ćwikła – współzałożyciel i wieloletni Wiceprezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych –Sejmik Wojewódzki, aktywny, utytułowany niepełnosprawny sportowiec, wolontariusz, instruktor w Stowarzyszeniu Grupa Aktywnej Rehabilitacji.
Wywiad z Tadeuszem Ćwikłą.

w  kategorii dla osób działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

–  Anna Prokopiak – prezes i założyciel Fundacji Alpha działającej na rzecz dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,
Wywiad z Anną Prokopiak

– poza konkursem

–  Andrzej Szymczakowski (wolontariusz, literat, niepełnosprawny senior).
Wywiad z Andrzejem Szymczakowskim

Wyróżnienia za aktywną, pełną pasji pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych otrzymali:

–  Piotr Mochol  – oligofrenopedagog, prowadzący działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych od 1991 roku

–  Jan Kułaga – nauczyciel muzyki, od wielu lat uczący gry na instrumentach dzieci specjalnej troski.

Kapituła Medalu, którą stanowią członkowie Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych przy Prezydencie miasta Lublin wyłoniła laureatów z pośród 13 osób nominowanych do wyróżnienia.

W uroczystości  wzięli udział przedstawiciele lubelskich władz:Wojewoda Jolanta Szołno-Koguc, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego  Katarzyna Fus –zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,  przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawiciele instytucji niosących wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz niepełnosprawni mieszkańcy Lublina, ich rodziny i opiekunowie.
Uroczystość uświetniły występy: zespołu Kruszynki z Przedszkola Specjalnego nr 11 w Lublinie, zespołu „Wieniawski Band” działającego w Towarzystwie Muzycznym im Henryka Wieniawskiego pod kierunkiem  Jana Kułagi, Ady Szymczyk – laureatki konkursu „Diamenty Lublina”, formacji tanecznej GAMZA pod kierunkiem  Piotra Mochola.

Agnieszka Zańko i  Hubert Gorczyca  /laureaci poprzednich edycji Medalu Prezydenta/  poprowadzili całą uroczystość, którą organizacyjnie sprawnie  przygotował zespół Miejskiego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie było również relacjonowane w języku migowym przez  Ewę  Dragan-Sobolewską, która na co dzień niweluje bariery komunikacyjne pomagając osobom z uszkodzeniem słuchu zgłaszającym  się do Urzędu Miasta Lublin.

W trakcie spotkania w ramach prezentacji multimedialnej  przypominane były sylwetki osób, które zostały wyróżnione w latach ubiegłych.

Relację  z uroczystości  przedstawiły w swoich programach Radio Lublin i Telewizja Lublin.

PRZEDSTAWIAMY WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO KONKURSU:

Mirosław Ciołek
Wolontariusz, członek Stowarzyszenia Wyrównywania Szans „Radość”. Z wykształcenia prawnik. Zawsze jest tam, gdzie są problemy, bo może służyć pomocą. Jako prawnik dla organizacji jest „drogocennym kamieniem”. Dodatkowo bierze udział w innych akcjach, nie związanych z działaniami prawnymi.
Kandydata zgłosiło Stowarzyszenie Wyrównywania Szans „Radość”.

Tadeusz Ćwikła
Działacz społeczny – Skarbnik w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo, członek komisji rewizyjnej Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „START” w Lublinie. Jeden z założycieli, a później Wiceprezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Jeden z założycieli, później wiceprzewodniczący Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Jako członek Grupy Aktywnej Rehabilitacji systematycznie uczestniczy w treningach podczas których uczy wózkowiczów samodzielności, pomaga w doborze właściwego sprzętu rehabilitacyjnego. Od wielu lat czynny sportowiec. Uprawiał pchnięcie kulą, lekkoatletykę, tenis stołowy, pływanie, brał udział w wyścigach na wózkach. Na dowód tego, że nie ma rzeczy niemożliwych jeździł konno, na quadach, nurkował i grał w paintball. Do dnia dzisiejszego strzela z łuku klasycznego w sekcji łuczniczej Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „START”.
Na swoim koncie posiada wiele medali. Największe osiągnięcia ma w łucznictwie – jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, startował dwukrotnie w Mistrzostwach Europy i dwukrotnie w Mistrzostwach Świata. Prywatnie jest żonaty i ma córkę. Zawodowo pracuje w Spółdzielni MUSI w Lublinie jako specjalista ds. marketingu. Jest osobą bardzo
zaangażowaną w działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Zachęca inne osoby do aktywnego życia, jest godnym do naśladowania przykładem zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i sprawnych.
Kandydaturę zgłosiła  Anna Kryczka.

Sylwia Magdalena Góźdź
Od 11 lat pełni funkcję Wicedyrektora Przedszkola Specjalnego Nr 11 w Lublinie. Jest osobą szczególnie zaangażowaną w działalność o charakterze społecznym poprzez udział w wielu akcjach charytatywnych oraz przygotowywaniu paczek dla najbardziej potrzebujących dzieci. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Promuje ideę poszanowania godności osób niepełnosprawnych. Pozyskuje wolontariuszy działających na rzecz wychowanków Przedszkola i ich rodzin oraz koordynuje ich pracę. Stale współpracuje z Radiem Lublin poprzez udział w audycjach dotyczących osób niepełnosprawnych.
Kandydaturę zgłosiło Przedszkole Nr 11 w Lublinie.

Artur Jurek
Zawodowo pracuje w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubartowie, gdzie prowadzi kancelarię, pomaga w przygotowaniu dokumentacji pedagogicznej oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci. Jest wieloletnim członkiem, a obecnie przewodniczącym Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen
Region Lubelski. Współpracuje również z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji z Warszawy. Prowadzi zajęcia, treningi, szkolenia i obozy dla osób poruszających się na wózkach po urazach kręgosłupa oraz dla ich rodzin i opiekunów. Wieloletni sportowiec, zawodnik Lubelskiej Drużyny Rugby Na Wózkach.
Kandydat zgłoszony przez  Annę Kryczkę.
Wywiad z Arturem Jurkiem.

Mariola Krawczyk
Jest Dyrektorem Gimnazjum Nr 11 w Lublinie. Sprawuje patronat nad klasami integracyjnymi. W swojej pracy poszukuje ciągle nowych rozwiązań i form wsparcia, dzięki czemu kierowane przez Panią Dyrektor Gimnazjum może poszczycić się wieloma nowatorskimi metodami pracy usprawniającymi i aktywizującymi funkcjonowanie niepełnosprawnych uczniów. Zgłaszający kandydaturę – Szkolny Zespół Wspierania Integracji zwraca uwagę, że  Mariola Krawczyk jest otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych, zaś jej pracy przyświeca motto „Integracja zaczyna się w sercu człowieka”.

Jan Kułaga
Pracownik Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie – nauczyciel muzyki. Od 1996 roku uczy gry na instrumentach dzieci specjalnej troski. Uczniowie Pana Kułagi rokrocznie zdobywają główne nagrody i wyróżnienia na wielu konkursach i przeglądach muzycznych. Oprócz uczniów indywidualnych  Jan Kułaga prowadzi unikalny zespół instrumentalny o nazwie „Wieniawski Band”, złożony z uczniów niepełnosprawnych. Jego niezwykłe podejście pedagogiczne do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej budzi powszechny szacunek i uznanie, dając radość dzieciom i satysfakcję rodzicom.
Kandydata zgłosiło Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

Wojciech Mazur
Wojtek ma 13 lat, od urodzenia porusza się na wózku inwalidzkim. Uczestniczy w zajęciach Grupy Aktywnej Rehabilitacji, rokrocznie bierze udział w wyścigach na wózkach inwalidzkich (po raz pierwszy startował mając 4 lata). W 2009 roku biorąc udział w Grand Prix Lubelszczyzny, jako jedyne dziecko wśród dorosłych uplasował się na 11 miejscu w kategorii paraplegia mężczyzn. Za udział we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych zgromadził wiele medali i pucharów, z dumą nazywa się „wózkersem”. W tym samym roku uzyskał Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
Kandydaturę zgłosił ojciec  Zbigniew Mazur.
Wywiad z Wojciechem Mazurem

Bogdan Młynarczyk
Członek, założyciel Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu – od początku pełnił funkcję sekretarza, a od 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku. Z wykształcenia prawnik, pracuje zawodowo w firmie ubezpieczeniowej. Udziela konsultacji prawnych w ramach prowadzonego przez LZINR punktu informacji dla osób niepełnosprawnych. Jego pasją jest zwiedzanie kraju i świata, dzięki czemu stał się dla członków Związku ekspertem. To dzięki niemu przez 25 lat setki niepełnosprawnych uczestników z całej Polski Turystyczno-Nawigacyjnego Rajdu Samochodowego „Koziołek” mogło podziwiać uroki i zabytki Lubelszczyzny. Od 8 lat jest organizatorem i prowadzi grupowe wyjazdy członków Związku w różne rejony Polski, w 2009 roku był koordynatorem projektu „Promowanie Aktywności Osób Niesprawnych Ruchowo w Turystyce Motorowej, ze szczególnym uwzględnieniem turystycznej nawigacji samochodowej”.
Kandydaturę zgłosił Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu.

Piotr Robert Mochol
Oligofrenopedagog, kierownik artystyczny i choreograf Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA, prowadzący działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych od 1991 roku. Zawodowo pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Zainicjował i wprowadził do Szkoły Specjalnej autorskie zajęcia z tańca towarzyskiego jako formę terapii sportowej. Jest autorem programów do zajęć pozalekcyjnych i terapeutycznych. Modyfikuje i dostosowuje proces kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo i z autyzmem, uwrażliwiając uczniów na piękno, estetykę i indywidualne przeżycia artystyczne. Wiele tych działań wykonuje społecznie
w swoim wolnym czasie. Jest zaangażowany w organizowanie pomocy i opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Inicjator i główny organizator wielu imprez, przeglądów i konkursów tanecznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wyjazdów na Zieloną Szkołę. Piotr Mochol integruje dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym i z autyzmem ze środowiskiem studenckim, organizując wymienione powyżej
przedsięwzięcia i projekty.
Kandydaturę zgłosiły dwie instytucje: Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie oraz Politechnika Lubelska.

Anna Prokopiak
Prezes i założyciel Fundacji ALPHA działającej w Lublinie na rzecz dzieci z autyzmem i pokrewnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Jako osoba reprezentująca Fundację, Pani Anna Prokopiak założyła i prowadzi poradnię dla osób z autyzmem, w ramach której zorganizowała centrum diagnozy i terapii dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Obecnie wraz ze swoim zespołem obejmuje specjalistyczną opieką ponad 200 rodzin. Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem, dzieląc się z osobami niepełnosprawnymi swoim ogromnym doświadczeniem. Organizuje wiele konferencji, prowadzi wykłady i wydaje publikacje.
Kandydaturę zgłosił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Andrzej Szymczakowski
Od wielu lat bardzo aktywnie działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, w dzielnicy i w różnych związkach. Był Radnym w Dzielnicy Wieniawa w latach 2006-2010. Jest osobą wspierającą wiele akcji charytatywnych. Pomysłodawca konkursu szachowego dla osób niepełnosprawnych oraz aktywny członek „Klubu Seniora” przy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty.
Bierze udział w wielu konkursach m.in. w literackich, w których odnosi osobiste sukcesy. W 2006 r. zajął II miejsce w konkursie recytatorskim ”Tylko miłość”, w 2007 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie literackim „Niezapomniany dzień z Janem Pawłem II”.
Na międzynarodowym Sympozjum „Książka ponad podziałem” wygłosił ciekawy referat pt. „Książka jako źródło inspiracji czytelnika niepełnosprawnego”. Osoba bardzo zaangażowana w działalność na rzecz innych osób niepełnosprawnych.
Jego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Integracji Międzypokoleniowej SIM.

Maria Ryszarda Todys – Płonka
Wieloletni metodyk edukacji kulturalnej. Muzyk, choreograf i etnograf. Od 2001 roku czynny członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, inicjator, pomysłodawca i realizator wielu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowuje programy i w nietuzinkowy sposób prowadzi wiele imprez integracyjnych dla osób starszych
i niepełnosprawnych. Opracowała i zrealizowała program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi, oraz program rehabilitacyjny „Ruch to zdrowie – zdrowie to ruch”.
Kandydaturę zgłosił Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie.

Mirosław Wybraniec
Wolontariusz w Stowarzyszeniu Wyrównywania szans „Radość” – z wykształcenia fizjoterapeuta, rehabilitant i dogoterapeuta. Prowadzi dogoterapię w domach chorych dzieci, poświęcając swój czas i udostępniając własnego psa labradora, wyszkolonego i przystosowanego do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki niemu niepełnosprawne
dzieci z biednych rodzin mają szansę na lepsze zdrowie.
Kandydata zgłosiło Stowarzyszenie Wyrównywania Szans „Radość”.

Każda z tych osób to osoba niezwykła,aktywna – postaramy się w ramach naszego portalu www.niepelnosprawni.lublin.pl  przedstawić ich sylwetki w dziale Pasje.

Alicja Jankiewicz
Foto: Krzysztof Rzepecki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: