BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 grudzień 2014

„Mała scena – duża radość”

Ośrodek Wsparcia „Pinokio” z Poniatowej działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną po raz szesnasty 26 listopada zorganizował Przegląd Małych Form Teatralnych.

Przegląd odbywał się w Opolskim Centrum Kultury „Opolanka”.

Siedemnaście placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego zakwalifikowało się do udziału w przeglądzie. Niepełnosprawni artyści zaprezentowali się w czterech kategoriach – teatr, piosenka, poezja i taniec.

001

 

002

Na scenie Opolskiego Centrum Kultury podczas przeglądu wystąpiło około 200 niepełnosprawnych artystów. Przegląd Małych Form Teatralnych „Mała scena – duża radość” to nie tylko prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych ale wspaniała zabawa, integracja, podpatrywanie innych, korzystanie z tego co już sprawdzone. Spotkania tak w Poniatowej (wcześniej) jak i w Opolu to impreza integrująca środowisko osób niepełnosprawnych.

003

Widownia

Organizatorzy zadbali o każdą grupę i każdego uczestnika, przygotowali słodki poczęstunek, owoce, pyszny bigos. Prezes stowarzyszenia pan Tadeusz Burek towarzyszył grupom od początku do końca. Razem ze starostą opolskim wręczyli grupom okolicznościowe dyplomy, statuetki i kuferki słodyczy. Panowie mówiąc o przeglądzie mówili „… radość nasza jest ogromna, bo nie spodziewaliśmy się tak dużego odzewu…”

004

Przedstawiciele zespołu „Figiel” odbierają statuetkę i dyplom

 To co można było zobaczyć w Opolu Lubelskim to efekt długiej pracy – terapii teatralnej. Występy na scenie dają osobom niepełnosprawnym wiele radości, satysfakcję, możliwość prezentacji przed dużym gronem odbiorców i są szansą na odniesienie sukcesu tak nieosiągalnego dla nich w życiu codziennym. Nasz zespół teatralny „Figiel” na przeglądzie zaprezentował spektakl „ przypowieści o synu marnotrawnym” a solista Łukasz Lisek, zaśpiewał piosenki: „Kochaj ile sił”, „Hafanana”.

„ Swoją radość można znaleźć w radości innych, to właśnie jest tajemnicą szczęścia”

 Tę radość, każdy mógł odnaleźć, zobaczyć, wystarczyło tylko być na przeglądzie.

Dziękujemy organizatorom za wspólnie spędzony czas, wymianę poglądów, miłe słowa, za podjęcie trudu organizacji przeglądu.

 Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: