BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Lipiec 2016

Maleńkie światełko w tunelu

1 lipca 2016 r. zostało zniesione badanie urodynamiczne, jako warunek uzyskania refundacji leku Vesicare, stosowanego w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego.

Taką informację Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” uzyskało ze strony Ministerstwa Zdrowia w związku ze zmianami wprowadzonymi w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Stowarzyszenie od pięciu lat starało się o zniesienie warunku badania urodynamicznego na refundację leku – w końcu udało się. Maleńki krok do przodu.

Stowarzyszenie również od wielu lat walczy o uznanie schorzenia NTM (schorzenie nietrzymania moczu) jako jednostki chorobowej uprawniające do refundacji środków absorpcyjnych (jedyny kraj w Unii Europejskiej, gdzie to schorzenie nie jest uznawane za jednostkę chorobową) i podniesienia limitów z 60 szt. na minimum 90 szt. refundowanych środków wchłaniających – od roku 1999 limity pozostały niezmienione. Kolejnym postulatem o który zabiega Stowarzyszenie jest refundacja zabiegu neuromodulacji krzyżowej, jako leczenie ostatniego rzutu pęcherza nadreaktywnego w ciężkich postaciach NTM.

Teresa Bodzak

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: