BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 lipiec 2015

Mamy nową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin powołał członków Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2019.

Wśród nich są przedstawiciele Miasta Lublin oraz  organizacji pozarządowych:

1) Edytę Kilianek – Hołówkowską – przedstawicielkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
2) Annę Prokopiak – przedstawicielkę Fundacji ALFA;
3) Andrzeja Szałacha – przedstawiciela Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów – Okręg w Lublinie;
4) Halinę Walczykiewicz – przedstawicielkę Koła Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Lubelski;
5) Agnieszkę Zańko – przedstawicielkę Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji START, Fundacji Fuga Mundi oraz Caritas Archidiecezji
Lubelskiej.

Społeczna Rada

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: