BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Marzec 2014

Manifestacja Godności Osób z Niepełnosprawnościami – 5.05.2014

W dniu 5 maja 2014 r. w Warszawie przed budynkiem Sejmu planowana jest Manifestacja Godności Osób z Niepełnosprawnościami.

Głównym celem manifestacji jest pokazanie, że środowisko osób z niepełnosprawnościami jest w stanie się skonsolidować i walczyć o swoje prawa – że jest nas dużo i stanowimy realną siłę nacisku – siłę, z którą będą się musieli liczyć rządzący (obojętnie jaką opcję polityczną by reprezentowali). Mamy dość ignorowania naszych problemów i przysłowiowego „zamiatania ich pod dywan”, czyli krótkowzrocznego wprowadzania doraźnych regulacji prawnych, mających na celu tylko tymczasowe rozwiązywanie najbardziej palących problemów.

Lista postulatów ulega ciągłej ewolucji, dlatego zapraszamy do wnoszenia uwag oraz do formułowania kolejnych. Do dziś sformułowane zostały następujące postulaty:

1. Urealnienie limitów dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – dostosowanie ich do cen rynkowych oraz poprawę dostępności, zmiana sposobu dofinansowania z przedmiotowego na kwotowy.

2. Zniesienie kryterium dochodowego w dofinansowywaniu przedmiotów ortopedycznych.

3. Likwidacja „pułapki rentowej” we wszelkich jej formach.

4. Ustanowienie godziwych zasiłków dla wszystkich opiekunów osób ze znaczną niepełnosprawnością (dorosłych i dzieci) oraz umożliwienie podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej osobom będącym na zasiłkach opiekuńczych.

5. Uzawodowienie opieki nad niepełnosprawną osoba, która wymaga całodobowej opieki.

6. Uchwalenie Ustawy Antydyskryminacyjnej, aby należycie chroniła prawa osób z niepełnosprawnościami.

7. Zwiększenie odpisu podatkowego dla organizacji pożytku publicznego do 2% oraz identyfikację organizacji po numerze KRS lub jej nazwie.

8. Natychmiastowe uchwalenie gotowej już ustawy o zawodzie fizjoterapeuty opracowanej przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

9. Szanse na rozwój społeczny niepełnosprawnych maluchów, wykluczonych społecznie ze względu na choroby, poprzez zwiększenie liczby specjalistycznych placówek edukacyjnych, gwarantujących dzieciom pełny zakres rehabilitacji i niezbędnych terapii.

10. Swobodny dostęp do neurologów, poprzez zwiększenie ilości bezpłatnych wizyt.

11. Zwiększenie zakresu bezpłatnej rehabilitacji, poprzez zwiększenie ilości programów typu wwr (wczesne wspomaganie rozwoju).

12. Zmniejszenie kosztów leków poprzez zwiększenie listy leków refundowanych na bazie wykazu leków najczęściej przyjmowanych przez dzieci niepełnosprawne (leki na bole stawów, leki na padaczkę itp.).

13. Wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci chorych, poprzez organizowanie ogólnodostępnych grup wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz propagowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów dla rodziców.

14. Udoskonalenie systemu kierowania rodziców dzieci niepełnosprawnych do odpowiednich poradni, instytucji, ośrodków, które nie tylko pomogą dobrać odpowiednie zajęcia dla niepełnosprawnego dziecka, ale wskażą odpowiednią drogę dalszego postępowania!

15. Ujednolicenie systemu rozliczenia placówek z subwencji na dziecko niepełnosprawne, poprzez przedstawianie comiesięcznych raportów z poniesionych kosztów terapii.

16. Waloryzacja rent nie procentowo ale kwotowo lub podniesienie ich do kwoty najniższej emerytury.

17. Refundacja sprzętu medycznego dla osób przewlekle chorych przebywających w warunkach domowych (koncentrator tlenu, pulsoksymetr, ssaki, pompa infuzyjna, inhalator).

Dołącz do organizacji, które zadeklarowały swoją obecność:

– „Sprawni” Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Warszawa
– Stowarzyszenie „Szansa na życie ” – Sierpc
– Fundacja Niepełnosprawnych „Sanus” – Ostróda
– Fundacja Krok Po Kroku – Oława
– Fundacja KOOCHAM – Warszawa
– Stowarzyszenie SK-SN „Surdostal” – Stalowa Wola
– Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” z Brzezin koło Łodzi

Więcej informacji znajdziecie Państwo: www.facebook.com/events/268572543296912/?fref=ts

Zachęcamy do włączenia się w proces organizacji i udział w Manifestacji (np. poprzez wysłanie delegacji).
Prosimy o rozpropagowanie powyższej informacji.

 

Kontakt z organizatorem:
Marcin Mikulski
Prezes Stowarzyszenia Aktywne Życie
www.aktywnezycie.org
tel. 501-541-750
e-mail: biuro@aktywnezycie.or

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW