BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Listopad 2015

Marsz Szlachetnej Paczki w Lublinie

Baza historii rodzin otwarta! Wolontariusze Szlachetnej Paczki z województwa lubelskiego podnieśli ten fakt do rangi święta. Już po raz 15 potrzebujące rodziny, wolontariusze oraz darczyńcy łączą się w idei mądrej pomocy.

Zdjęcie z marszu Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka jest projektem Stowarzyszenia WIOSNA, który powstał z inicjatywy księdza Jacka Stryczka. Jego głównym zadaniem jest pomoc bezpośrednia, w której darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Jest projektem ogólnopolskim, który łączy setki tysięcy ludzi. W roku 2014 połączyła ponad 800 tysięcy ludzi.

Zdjęcie z marszu Szlachetnej Paczki

W sobotę 21 listopada 2015 roku ulicami Lublina przeszedł Marsz Szlachetnej Paczki. Rozpoczął się na placu Litewskim, a zakończył na placu Zamkowym.

Zdjęcie z marszu Szlachetnej Paczki

Zdjęcie wolontariuszy Szlachetnej Paczki na placu pod Zamkiem Lubelskim

Wolontariusze z województwa lubelskiego z dumą demonstrowali swoje idee oraz przede wszystkim fakt otwarcia bazy historii rodzin. Poszukiwani darczyńcy mogą wybrać rodzinę na stronie www.szlachetnapaczka.pl

Są to rodziny z kategorii:

  • Dziecko chore/z niepełnosprawnością w rodzinie,
  • Choroba/niepełnosprawność w rodzinie,
  • Rodzina wielodzietna,
  • Starość i samotność,
  • Nieszczęście,
  • Samotny rodzic.

Zdjęcie wolontariuszy, którzy trzymając się za ręce utworzyli serce (logo szlachetnej paczki)

Wolontariusze podczas finału, który odbędzie się w dniach 12-13 grudnia, przekażą przygotowane wcześniej przez darczyńców paczki. Pomoc dla jednej rodziny można przygotować w grupie. W 2014 roku 1 rodzinę wsparło średnio 36 osób.

Zdjęcie wolontariuszy Szlachetnej Paczki z Czechowa

 

Autor Paweł Limek

Zdjęcia: Paweł Limek i Kamil Artur Kuliński

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: